Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  30.05.2014
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.412)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1263-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.915}

Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина.

close icon
Структура документа
Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Принцип недискримінації у законодавстві України

Стаття 3. Законодавство про запобігання та протидію дискримінації

Стаття 4. Сфера дії Закону

Стаття 5. Форми дискримінації

Стаття 6. Заборона дискримінації

Стаття 7. Основні напрями державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації

Стаття 8. Проведення антидискримінаційної експертизи у процесі нормотворення

Розділ II Механізм забезпечення запобігання та протидії дискримінації

Стаття 9. Суб’єкти, наділені повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації

Стаття 10. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання та протидії дискримінації

Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо запобігання та протидії дискримінації

Стаття 12. Повноваження інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування щодо запобігання та протидії дискримінації

Стаття 13. Права громадських організацій, фізичних та юридичних осіб щодо запобігання та протидії дискримінації

Розділ III Відповідальність за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації

Стаття 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань дискримінації

Стаття 15. Відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих унаслідок дискримінації

Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації

Розділ IV Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію