Закон України "Про засади державної мовної політики"
Редакції документа
Редакція діє з  08.11.2016
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної мовної політики

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
№ 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88
Законами
№ 5475-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 44-45, ст.634
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 709-VII від 21.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.794
№ 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004
№ 269-VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.164 - діє до 31.03.2019, див. пункт 1 розділу II
№ 1421-VIII від 16.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.547}

Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" тощо,

враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному житті відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Об'єднаних Націй про громадянські і політичні права, та духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основоположних свобод людини є невід'ємним правом кожної людини;

надаючи важливого значення зміцненню статусу державної - української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, гарантії його національно-державної суверенності;

виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність усіх національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації суспільства,

цим Законом визначаються засади державної мовної політики в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про засади державної мовної політики"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Завдання державної мовної політики

Стаття 3. Право мовного самовизначення

Стаття 4. Законодавство України про мови

Стаття 5. Цілі та принципи державної мовної політики

Стаття 6. Державна мова України

Стаття 7. Регіональні мови або мови меншин України

Стаття 8. Захист мовних прав і свобод людини і громадянина

Розділ II Мова роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судочинства, економічної і соціальної діяльності

Стаття 9. Мова ведення засідань Верховної Ради України

Стаття 10. Мова актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Стаття 12. Мова документів про вибори та референдуми

Стаття 13. Мова документів, що посвідчують особу або відомості про неї

Стаття 14. Мова судочинства

Стаття 15. Мова досудового розслідування та прокурорського нагляду

Стаття 16. Мова нотаріального діловодства

Стаття 17. Мова юридичної допомоги

Стаття 18. Мова економічної і соціальної діяльності

Стаття 19. Мова міжнародних договорів України

Розділ III Мова освіти, науки, інформатики і культури

Стаття 20. Мова освіти

Стаття 21. Мова у сфері науки

Стаття 22. Мова у сфері інформатики

Стаття 23. Мова у сфері культури

Розділ IV Мова у сфері інформації і зв'язку

Стаття 24. Мова засобів масової інформації і видавництв

Стаття 25. Мова у сфері поштового зв'язку і телекомунікацій

Стаття 26. Мова реклами і маркування товарів

Розділ V Мови топонімів та імен громадян

Стаття 27. Мова топонімів

Стаття 28. Мова імен громадян України

Розділ VI Мова збройних сил україни та інших збройних формувань

Стаття 29. Мова Збройних Сил України та інших військових формувань

Розділ VII Сприяння розвитку української мови і культури за межами України

Стаття 30. Сприяння розвитку української мови і культури за межами України

Розділ VIII Виконання Закону України "Про засади державної мовної політики"

Стаття 31. Виконання цього Закону

Розділ IX Відповідальність за порушення Закону України "Про засади державної мовної політики"

Стаття 32. Відповідальність за порушення Закону України "Про засади державної мовної політики"

Розділ Х Прикінцеві положення

Розділ Х Прикінцеві положення

Розділ XI Перехідні положення

Розділ XI Перехідні положення

Замовити персональну презентацію