Закон України "Про захист прав споживачів"
Редакція діє з  01.08.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист прав споживачів

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1024-XII від 12.05.91, ВВР, 1991, № 30, ст.380}

 {В редакції Закону № 3682-XII від 15.12.93, ВВР, 1994, № 1, ст. 1}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 90
№ 230/95-ВР від 20.06.95, ВВР, 1995, № 23, ст.182
№ 365/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, № 35, ст.219
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
№ 2438-III від 24.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.150
№ 2779-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст.68
№ 2949-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.120
№ 1252-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.137}

{В редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 7, ст.84}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1779-VI від 17.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.84
№ 2741-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 18, ст.123
№ 3390-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.531
№ 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, №  7, ст.53
№ 3674-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 14, ст.87
№ 3795-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.197}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 15-рп/2011 від 10.11.2011}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488
№ 5312-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.500
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 1314-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1008
№ 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058
№ 1602-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2024
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 675-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
№ 1734-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.2
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42
№ 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116
№ 122-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 4, ст.278
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 128-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.296
№ 286-IX від 12.11.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.10
№ 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206 - набирає чинності з дня набрання чинності
Законом № 128-IX від 20.09.2019 у частині застосування
програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг - див. абзац другий пункту 1 розділу II
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022
№ 1603-IX від 01.07.2021}

{Додатково див. Закон № 2264-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 10, ст.53}

 Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про захист прав споживачів"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 11. Сфера дії цього Закону

Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів

Стаття 3. Міжнародні договори

Розділ II Права споживачів та їх захист

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів

Стаття 5. Захист прав споживачів

Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції

Стаття 7. Гарантійні зобов'язання

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)

Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит

Стаття 12. Права споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями

Стаття 13. Право споживача у разі укладення договору на відстані

Стаття 14. Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

Стаття 16. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції)

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача

Стаття 19. Заборона нечесної підприємницької практики

Стаття 20. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування

Стаття 21. Порушення прав споживачів

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Розділ III Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)

Стаття 24. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)

Стаття 25. Права громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)

Розділ IV Діяльність органів влади у сфері захисту прав споживачів

Стаття 26. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

Стаття 27. Повноваження інших органів державної влади щодо захисту прав споживачів

Стаття 28. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів

Стаття 29. Обов'язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів

Стаття 30. Розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб

Стаття 31. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, з правоохоронними органами

Стаття 32. Правовий захист службових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію