Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Редакція діє з  23.05.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про захист населення від інфекційних хвороб

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 913-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.321
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 723-V від 13.03.2007, ВВР, 2007, № 22, ст.294
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 555-IX від 13.04.2020
№ 587-IX від 07.05.2020 - щодо дії Закону див. пункт 2 розділу II
№ 588-IX від 07.05.2020}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

 

close icon
Структура документа
Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ II Державне регулювання діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 3. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 4. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 7. Лікування хворих на інфекційні хвороби

Стаття 8. Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів та лікування хворих на інфекційні хвороби

Стаття 9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення робіт, пов'язаних із епідеміологічним обстеженням, ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб, порядок відшкодування понесених на це витрат

Розділ III Правове регулювання відносин у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб

Стаття 11. Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Стаття 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням

Стаття 14. Створення нових та генетично змінених мікроорганізмів і біологічно активних речовин

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах

Стаття 16. Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій)

Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ і організацій у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями

Стаття 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями

Стаття 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди

Стаття 22. Заходи щодо осіб, хворих на інфекційні хвороби, контактних осіб та бактеріоносіїв

Стаття 23. Відсторонення від роботи осіб, які є бактеріоносіями

Розділ IV Профілактика та надання медичної допомоги хворим на соціально небезпечні інфекційні хвороби (туберкульоз, інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, снід, проказа)

Стаття 24. Надання медичної допомоги хворим на соціально небезпечні інфекційні хвороби

Стаття 25. Оздоровлення та соціальний захист хворих на туберкульоз і членів їх сімей

Стаття 26. Лікування та правовий захист хворих на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом

Стаття 27. Лікування та реабілітація хворих на проказу

Розділ V Санітарна охорона території України, карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи

Стаття 28. Санітарна охорона території України

Стаття 29. Карантин

Стаття 30. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах карантину

Стаття 31. Обсерватори, тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі)

Стаття 32. Обмежувальні протиепідемічні заходи

Розділ VI Дезінфекційні заходи

Стаття 33. Види і порядок проведення дезінфекційних заходів

Стаття 34. Дезінфекційні засоби

Розділ VII Облік та реєстрація інфекційних хвороб. Епідеміологічне обстеження

Стаття 35. Облік та реєстрація інфекційних хвороб

Стаття 35-1. Епідеміологічний пошук випадків зараження коронавірусною хворобою (COVID-19) шляхом тестування

Стаття 36. Порядок епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб

Стаття 37. Робота в осередках інфекційних хвороб

Розділ VIII Права, обов'язки, соціальний захист медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Відповідальність за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб

Стаття 38. Обов'язки посадових осіб закладів охорони здоров'я і медичних працівників у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу

Стаття 39. Заходи правового і соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 40. Оплата праці медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ IX Міжнародне співробітництво

Стаття 42. Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 43. Міжнародні договори

Розділ X Прикінцеві положення

Розділ X Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію