Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"
Редакції документа
Редакція діє з  11.08.2013
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

close icon
Структура документа
Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту

Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 3. Мова провадження в антисубсидиційних розслідуваннях

Стаття 4. Повноваження Комісії щодо захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту

Стаття 5. Строки

Розділ II Визначення нелегітимної та легітимної субсидії

Стаття 6. Визначення субсидії

Стаття 7. Принципи застосування компенсаційних заходів

Стаття 8. Нелегітимні субсидії

Стаття 9. Легітимні субсидії

Розділ III Розрахунок суми нелегітимної субсидії

Стаття 10. Загальні принципи розрахунку суми нелегітимної субсидії

Стаття 11. Розрахунок пільги, що надається реципієнту

Стаття 12. Загальні положення стосовно розрахунків

Розділ IV Порядок розрахунку та визначення шкоди. Особливості визначення національного товаровиробника

Стаття 13. Порядок розрахунку та визначення шкоди

Стаття 14. Особливості визначення національного товаровиробника

Розділ V Порушення антисубсидиційної процедури та антисубсидиційного розслідування

Стаття 15. Порушення антисубсидиційної процедури

Стаття 16. Антисубсидиційне розслідування

Розділ VI Компенсаційні заходи

Стаття 17. Попередні компенсаційні заходи

Стаття 18. Зобов'язання заінтересованих сторін

Стаття 19. Порядок припинення антисубсидиційної процедури без застосування компенсаційних заходів. Застосування остаточних компенсаційних заходів

Стаття 20. Особливості застосування компенсаційних заходів

Розділ VII Строк дії компенсаційних заходів, їх перегляд, повернення сплачених сум компенсаційного мита

Стаття 21. Строк дії компенсаційних заходів і загальні положення щодо їх перегляду або повернення сплачених сум компенсаційного мита

Стаття 22. Перегляд компенсаційних заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування

Стаття 23. Проміжний перегляд компенсаційних заходів

Стаття 24. Прискорений перегляд компенсаційних заходів

Стаття 25. Повернення сплачених сум компенсаційного мита

Розділ VIII Загальні та спеціальні положення щодо справляння компенсаційного мита

Стаття 26. Ухилення від сплати компенсаційного мита

Стаття 27. Загальні положення щодо справляння компенсаційного мита

Стаття 28. Проведення перевірки інформації за межами України

Стаття 29. Вибіркові методи антисубсидиційного розслідування

Стаття 30. Ухилення від співпраці з Міністерством

Стаття 31. Конфіденційний режим

Розділ IX Прикінцеві положення

Стаття 32. Надання інформації заінтересованим сторонам

Стаття 33. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни

Стаття 34. Виправлення помилок виконавців

Стаття 35. Фактори національного інтересу

Стаття 36. Особливості застосування компенсаційних заходів щодо імпорту з країн, що розвиваються

Стаття 37. Акти Комісії, Міністерства та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Стаття 38. Порядок введення Закону в дію

I. Визначення термінів, які вживаються в додатках до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"

II. Орієнтовний перелік форм надання експортних субсидій

III. Застосування положень цього додатка

Загальні положення щодо споживання матеріально-технічних ресурсів у процесі виробництва

Загальні положення щодо визначення системи повернення податків з імпорту матеріально-технічних ресурсів експортною субсидією

Засади державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції

Загальні положення

Загальні послуги, що надаються в межах державних програм

Зберігання державних запасів з метою забезпечення продовольчої безпеки

Національна продовольча допомога

Безпосереднє фінансування виробників сільськогосподарської продукції

Незв'язана підтримка доходу

Фінансова участь державних органів у програмах страхування доходів і забезпечення безпеки надходження доходів

Внески для надання допомоги в разі стихійного лиха, здійснювані безпосередньо або у формі фінансової участі державного органу в реалізації програм страхування врожаю

Сприяння структурній перебудові шляхом реалізації програм, які спонукають виробників припинити свою діяльність

Сприяння структурній перебудові шляхом реалізації програми припинення використання ресурсів у виробництві

Сприяння структурній перебудові шляхом реалізації програми стимулювання інвестування

Платежі згідно з програмами охорони довкілля

Перелік країн - членів СОТ, що розвиваються, які користуються пільговим режимом відповідно до статті 36 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"

Перелік найменш розвинутих країн - членів СОТ, які користуються пільговим режимом відповідно до статті 36 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"

Загальні принципи визначення субсидій та субсидування

Додаткові положення про експортні субсидії

Замовити персональну презентацію