Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"
Редакція діє з  20.06.2003
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

close icon
Структура документа
Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"
Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту

Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 3. Органи, що проводять антидемпінгові розслідування

Стаття 4. Мова провадження антидемпінгових розслідувань

Стаття 5. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Стаття 6. Строки

Розділ II Визначення демпінгу та шкоди

Стаття 7. Порядок розрахунку та визначення нормальної вартості

Стаття 8. Порядок розрахунку та визначення експортної ціни

Стаття 9. Порівняння нормальної вартості з експортною ціною та визначення демпінгової маржі

Стаття 10. Порядок розрахунку та визначення шкоди

Стаття 11. Особливості визначення національного товаровиробника

Розділ III Порушення антидемпінгової процедури та антидемпінгового розслідування

Стаття 12. Порушення антидемпінгової процедури

Стаття 13. Антидемпінгове розслідування

Розділ IV Антидемпінгові заходи

Стаття 14. Попередні антидемпінгові заходи

Стаття 15. Зобов'язання заінтересованих сторін

Стаття 16. Порядок припинення антидемпінгової процедури без застосування антидемпінгових заходів. Застосування остаточних антидемпінгових заходів

Стаття 17. Особливості застосування антидемпінгових заходів

Розділ V Строк дії антидемпінгових заходів, їх перегляд, поновлення антидемпінгового розслідування, повернення сплачених сум антидемпінгового мита

Стаття 18. Строк дії антидемпінгових заходів і загальні положення щодо їх перегляду

Стаття 19. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування

Стаття 20. Проміжний перегляд антидемпінгових заходів

Стаття 21. Перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників

Стаття 22. Прискорений перегляд антидемпінгових заходів

Стаття 23. Поновлення антидемпінгового розслідування

Стаття 24. Повернення сплачених сум антидемпінгового мита

Стаття 25. Заключні положення про перегляд антидемпінгових заходів, поновлення антидемпінгового розслідування або повернення сплачених сум антидемпінгового мита

Розділ VI Загальні та спеціальні положення щодо справляння антидемпінгового мита

Стаття 26. Товари з короткочасним промисловим циклом

Стаття 27. Ухилення від сплати антидемпінгового мита

Стаття 28. Загальні положення щодо справляння антидемпінгового мита

Стаття 29. Проведення перевірки інформації за межами України

Стаття 30. Вибіркові методи антидемпінгового розслідування

Стаття 31. Ухилення від співпраці з Міністерством

Стаття 32. Конфіденційний режим

Розділ VII Прикінцеві положення

Стаття 33. Надання інформації заінтересованим сторонам

Стаття 34. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни

Стаття 35. Виправлення помилок виконавців

Стаття 36. Фактори національного інтересу

Стаття 37. Акти Комісії, Міністерства та Служби

Стаття 38. Порядок введення Закону в дію

Замовити персональну презентацію