Закон України "Про загальну середню освіту"
Редакція діє з  28.09.2017
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213}

{Додатково див. Закон
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 2442-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.545
№ 3701-VI від 06.09.2011, ВВР, 2012, № 15, ст.96
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1324-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1011
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 940-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.100
№ 1114-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 22, ст.452
№ 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.104
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - десятого частини першої статті 25 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "Міністерство освіти України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти" у відповідному відмінку;

слова "Міністерством охорони здоров'я України" замінено словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "загальноосвітній навчальний заклад" і "навчально-виховний процес" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклад загальної середньої освіти" і "освітній процес" у відповідному відмінку і числі  згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про загальну середню освіту"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту

Стаття 3. Загальна середня освіта

Стаття 4. Система загальної середньої освіти

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 7. Мова навчання і виховання у закладах загальної середньої освіти

Розділ II. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти

Стаття 8. Заклад загальної середньої освіти

Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти

Стаття 10. Статус закладу загальної середньої освіти

Стаття 11. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

Розділ III. Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти

Стаття 12. Термін навчання

Стаття 13. Форми навчання

Стаття 14. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти

Стаття 15. Освітня програма

Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти

Стаття 17. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти

Стаття 18. Зарахування учнів

Розділ IV. Учасники освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

Стаття 20. Учень (вихованець)

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)

Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців)

Стаття 24. Педагогічні працівники

Стаття 25. Педагогічне навантаження

Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти

Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

Розділ V. Державний стандарт загальної середньої освіти

Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти

Стаття 31. Розроблення та затвердження Державних стандартів загальної середньої освіти

Стаття 32. Зміст Державних стандартів загальної середньої освіти

Стаття 33. Додержання Державних стандартів загальної середньої освіти

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)

Розділ VI. Управління системою загальної середньої освіти

Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти

Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

Стаття 38. Повноваження закладу загальної середньої освіти

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти

Стаття 40. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти

Розділ VII. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Розділ VIII. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти

Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти

Стаття 44. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти

Стаття 45. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти

Розділ IX. Міжнародне співробітництво

Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти

Розділ X. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

Розділ XI. Прикінцеві положення

Стаття 48. Набрання чинності цим Законом

Замовити персональну презентацію