Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2015
Статус документа: Втратив чинність

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Закону
№ 77-VIII (77-19) від 28.12.2014, ВВР,
2015, № 11, ст.75}

 Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
 зумовленими похованням

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 14, ст.71)

{Щодо набуття чинності додатково див. Закон
№ 2213-III (2213-14) від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.47}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 2980-III (2980-14) від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.124
№ 972-IV (972-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45. ст.362
- набирає чинності з 01.01.2004
№ 1096-IV (1096-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 1678-IV (1678-15) від 09.04.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.385
№ 2152-IV (2152-15) від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.41
№ 2256-IV (2256-15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.120
№ 2415-IV (2415-15) від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.203}

{Зміни по Закону № 2415-IV (2415-15) від 03.02.2005 не внесені}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
ст.267

№ 2631-IV (2631-15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.358

№ 2664-IV (2664-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 31, ст.420

№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11,
ст.96

№ 3446-IV (3446-15) від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.217

№ 3456-IV (3456-15) від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.234

№ 3541-IV (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296

№ 322-V (322-16) від 02.11.2006, ВВР, 2007, № 1, ст.4

№ 424-V (424-16) від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67

№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66

№ 964-V (964-16) від 19.04.2007, ВВР, 2007, № 32, ст.410

№ 996-V (996-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.439

№ 1000-V (1000-16) від 03.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.441}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 (v0a6p710-07) від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI (309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2464-VI (2464-17) від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11
№ 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 4719-VI (4719-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 5458-VI (5458-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 47, ст.659
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 691-VII (691-18) від 19.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.790
№ 870-VII (870-18) від 11.03.2014, ВВР, 2014, № 14, ст.258
№ 1166-VII (1166-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1621-VII (1621-18) від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006}

{У назві і тексті Закону слова "народженням та" виключено на підставі Закону № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 - зміни діють по 31 грудня 2008 року - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Установити, що у 2007 році: допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із Законом № 489-V (489-16) від 19.12.2006}

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР) визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей.

{Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

close icon
Структура документа
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і його завдання

Стаття 4. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 5. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 6. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 7. Обчислення страхового стажу

Стаття 8. Вирішення спорів

Розділ II Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 9. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Стаття 10. Органи управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Стаття 11. Повноваження правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Стаття 12. Повноваження правління відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Стаття 13. Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділ III Нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 14. Наглядова рада

Стаття 15. Повноваження наглядової ради

Стаття 16. Порядок роботи наглядової ради

Стаття 17. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 18. Засоби державного нагляду

Розділ IV "Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та порядок їх використання"

Стаття 19. Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 20. Використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 21. Порядок фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальників та інших отримувачів страхових коштів

Стаття 22. Порядок сплати та відшкодування страхових коштів страхувальниками, іншими отримувачами коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділ V Бюджет та облік страхових коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. звітність фонду

Стаття 25. Бюджет та облік страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Стаття 26. Звіт про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділ VI Права та обов'язки суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 27. Права та обов'язки страхувальника

Стаття 28. Права та обов'язки страховика

Стаття 29. Права та обов'язки застрахованих осіб

Розділ VII "Відповідальність суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків"

Стаття 30. Відповідальність за порушення встановленого порядку використання страхових коштів

Стаття 31. Відповідальність страховика за невиконання або неналежне виконання умов загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 32. Відповідальність застрахованої особи за незаконне одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 33. Інформація про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Розділ VIII "Забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"

Стаття 34. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 35. Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати

Стаття 36. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності

Стаття 37. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Стаття 38. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Стаття 39. Розмір допомоги по вагітності та пологах

Стаття 45. Право на допомогу на поховання

Стаття 46. Розмір допомоги на поховання

Стаття 47. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення

Стаття 48. Фінансування санаторіїв-профілакторіїв та соціальних послуг у сфері позашкільної роботи

Стаття 49. Планування та фінансування оздоровчих заходів

Стаття 50. Призначення та виплата матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 51. Документи, необхідні для призначення матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 52. Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Стаття 53. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію