Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Редакція діє з  01.04.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 46-47, ст.403)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2180-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.21 - набирає чинності з 01.01.2001
№ 2272-III від 22.02.2001, ВВР, 2001, № 17, ст.80
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 2980-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.124
№ 660-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст.192}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 1-рп/2004 від 27.01.2004}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2664-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 31, ст.420
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 3456-IV від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.234
№ 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67
№ 435-V від 12.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.71
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 717-V від 23.02.2007, ВВР, 2007, № 22, ст.292
№ 996-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.439
№ 1000-V від 03.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.441
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.62
№ 1877-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.140
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11
№ 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5458-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 47, ст.659
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 332-VII від 18.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст.220
№ 870-VII від 11.03.2014, ВВР, 2014, № 14, ст.258
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1621-VII від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006}

{В редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 736-VIII від 03.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.453
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 909-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.47
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89}

{Установити, що у 2006 році відповідно до цього Закону у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду, згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005}

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

close icon
Структура документа
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про соціальне страхування

Стаття 3. Принципи соціального страхування

Розділ II Фонд соціального страхування України

Стаття 4. Фонд соціального страхування України

Стаття 5. Управління Фондом соціального страхування України

Стаття 6. Правління Фонду соціального страхування України

Стаття 7. Повноваження правління Фонду соціального страхування України

Стаття 8. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України

Стаття 9. Основні завдання і функції Фонду соціального страхування України та його робочих органів

Стаття 10. Права, обов’язки та відповідальність Фонду соціального страхування України

Стаття 11. Формування та використання коштів Фонду соціального страхування України

Стаття 12. Страхові внески

Стаття 13. Майно та матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування України

Стаття 14. Відносини з органами виконавчої влади

Розділ III Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника і застрахованих осіб

Стаття 15. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника

Стаття 16. Права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб

Стаття 17. Вирішення спорів

Розділ IV Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 18. Особи, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 19. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 20. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 21. Обчислення страхового стажу

Стаття 22. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати

Стаття 23. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності

Стаття 24. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Стаття 25. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Стаття 26. Розмір допомоги по вагітності та пологах

Стаття 27. Право на допомогу на поховання

Стаття 28. Розмір допомоги на поховання

Стаття 29. Лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів

Стаття 30. Призначення та виплата матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 31. Документи, необхідні для призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 32. Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Стаття 33. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

Стаття 34. Порядок фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників

Розділ V Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Стаття 35. Особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку

Стаття 36. Страхові виплати

Стаття 37. Перерахування розміру страхових виплат

Стаття 38. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим

Стаття 39. Тимчасове переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу

Стаття 40. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації

Стаття 41. Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

Стаття 42. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди

Стаття 43. Документи для розгляду справ про страхові виплати

Стаття 44. Розгляд справ про страхові виплати

Стаття 45. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг

Стаття 46. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг

Стаття 47. Строки проведення страхових виплат

Стаття 48. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах

Стаття 49. Зберігання справ про страхові виплати

Стаття 50. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Стаття 51. Страхові експерти з охорони праці

Розділ VI Контроль та нагляд у сфері соціального страхування

Стаття 53. Контроль за діяльністю Фонду соціального страхування України

Стаття 54. Державний нагляд у сфері соціального страхування

Розділ VII Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VII Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію