Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
Редакції документа
Редакція діє з  17.02.2006
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 50, ст.676)

(Вводиться в дію Постановою ВР
 № 2674-XII (2674-12) від 13.10.92, ВВР, 1992, № 50, ст.677)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
 № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
 ст.267
 № 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184)

Цей Закон визначає порядок створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та іншими органами.

close icon
Структура документа
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення і мета створення спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 2. Статус, строк і територія спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 3. Типи спеціальних (вільних) економічних зон

Стаття 4. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони

II. Створення спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 5. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 6. Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 7. Техніко-економічне обгрунтування доцільності створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони

III. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною

Стаття 8. Основні принципи управління спеціальною (вільною) економічною зоною

Стаття 9. Органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 10. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними зонами

Стаття 11. Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони

IV. Валютно-фінансові умови функціонування спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 12. Принципи валютно-фінансового регулювання у спеціальній (вільній) економічній зоні

V. Система державних гарантій інвесторам

Стаття 13. Державні гарантії інвесторам

VI. Регулювання економічних відносин з суб'єктами за межами зони і органами державної виконавчої влади України

Стаття 14. Матеріально-технічне забезпечення і реалізація продукції

VII. Порядок діяльності юридичних осіб і громадян

Стаття 15. Свобода економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні

Стаття 16. Тимчасове припинення економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні

VIII. Трудові ресурси і соціальний захист трудящих

Стаття 17. Трудові ресурси спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 18. Заробітна плата у спеціальній (вільній) економічній зоні

Стаття 19. Гарантія переведення доходів іноземних працівників

Стаття 20. Регулювання трудових відносин у спеціальній (вільній) економічній зоні міжнародним правом

Стаття 21. Діяльність профспілкових організацій

IX. Порядок в'їзду і виїзду в спеціальній (вільній) економічній зоні

Стаття 22. В'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону іноземних осіб з-за кордону

Стаття 23. В'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону з території України і виїзд з неї громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні

X. Ліквідація спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 24. Порядок ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 25. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації

Замовити персональну презентацію