Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Редакції документа
Редакція діє з  28.12.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 4005-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст.219}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 6, ст. 49
№ 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, № 31, ст.199
№ 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, № 10, ст. 36
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
№ 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38
№ 2788-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 7, ст.52
№ 3037-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.190
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1745-IV від 03.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.434
№ 2137-IV від 02.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.38
№ 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 2006, № 5-6, ст.74
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343
№ 4565-VI від 22.03.2012, ВВР, 2012, № 51, ст.574
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5395-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.535
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1602-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст. 2024
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінено словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування" замінено словами "місцевого самоврядування", слова "санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33), "продукти харчування" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "санітарно-епідеміологічна", "харчові продукти" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідних відмінках, слова "Міністерства оборони України", "Міністерства внутрішніх справ України", "Міністерством економіки України", "Міністерством фінансів України", "Державного комітету у справах охорони державного кордону України", "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінено відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з питань оборони", "центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ", "центральним органом виконавчої влади в галузі економіки", "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів", "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону", "центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації" згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002}

{У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із Законом № 2137-IV від 02.11.2004}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку; слова "установи та заклади", "установи і заклади" в усіх відмінках виключено; слова "центрального органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінено словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань" згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

Стаття 11. Сфера дії Закону Положення цього Закону не поширюються на харчові продукти, крім харчових продуктів, щодо яких проводяться санітарно-епідеміологічні розслідування захворювань, спричинених інфекційними хворобами, масовими неінфекційними захворюваннями, отруєннями та радіаційним ураженням людей.

Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Розділ II Права та обов'язки громадян, підприємств, установ і організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

Стаття 4. Права громадян

Стаття 5. Обов'язки громадян

Стаття 6. Права підприємств, установ і організацій

Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій

Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і організацій

Розділ III Державне регулювання і вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Розділ III Державне регулювання і вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів

Стаття 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза

Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей

Стаття 14. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у національних стандартах та інших нормативно-технічних документах

Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів виробництва та технологій

Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, її реалізації та використання

Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування

Стаття 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях

Стаття 20. Умови виховання та навчання

Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян

Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологій

Стаття 23. Забезпечення радіаційної безпеки

Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів

Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних засобів

Стаття 26. Обов'язкові медичні огляди

Стаття 27. Профілактичні щеплення

Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб

Стаття 29. Санітарна охорона території України від занесення інфекційних хвороб

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням

Розділ IV Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Розділ IV Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної служби України

Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою України

Стаття 33. Основні напрями діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби

Стаття 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної служби з іншими організаціями

Стаття 35. Фінансове забезпечення та майно державної санітарно-епідеміологічної служби

Стаття 36. Кадрове і наукове забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби

Стаття 37. Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби

Стаття 38. Заходи правового і соціального захисту, матеріальне та соціальне забезпечення працівників державної санітарно-епідеміологічної служби

Розділ V Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Стаття 39. Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України

Стаття 41. Повноваження головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Стаття 42. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства

Стаття 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України

Розділ VI Відповідальність за порушення санітарного законодавства

Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства

Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства

Стаття 48. Цивільно-правова відповідальність за порушення санітарного законодавства

Стаття 49. Кримінальна відповідальність за порушення санітарного законодавства

Розділ VII Міжнародні відносини України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

Стаття 50. Участь України в міжнародному співробітництві

Стаття 51. Міжнародні договори

Замовити персональну презентацію