Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
Редакції документа
Редакція діє з  06.08.2014
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 48, ст.405)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 594-IV (594-15) від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.159
№ 2599-IV (2599-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.349
№ 2973-VI (2973-17) від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.326
№ 4496-VI (4496-17) від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4

№ 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1253-VII (1253-18) від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935}

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей, і спрямований на охорону національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері культури.

Дія цього Закону не поширюється на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного та масового виробництва.

close icon
Структура документа
Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Стаття 3. Культурні цінності України

Стаття 4. Культурні цінності, що підлягають поверненню в Україну

Стаття 5. Повернення культурних цінностей з території України

Стаття 6. Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі зоологічних колекцій

Стаття 7. Заохочення осіб, які сприяють поверненню культурних цінностей в Україну

Розділ II Управління та контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей

Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей

Стаття 10. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей

Стаття 11. Державна експертиза культурних цінностей

Стаття 12. Рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Стаття 13. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Розділ III Вивезення та ввезення культурних цінностей

Стаття 14. Культурні цінності, що не підлягають вивезенню з України

Стаття 15. Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей

Стаття 16. Вивезення родинних цінностей

Стаття 17. Вивезення особистих нагород

Стаття 18. Вивезення культурних цінностей особами, які користуються дипломатичним імунітетом

Стаття 19. Вивезення культурних цінностей шляхом пересилання в міжнародних поштових відправленнях

Стаття 20. Придбання у державну власність культурних цінностей, заявлених до вивезення

Стаття 21. Ввезення культурних цінностей в Україну

Стаття 22. Культурні цінності, ввезення яких забороняється

Розділ IV Тимчасове вивезення та тимчасове ввезення культурних цінностей

Стаття 23. Тимчасове вивезення культурних цінностей

Стаття 24. Порядок тимчасового вивезення культурних цінностей

Стаття 25. Відмова у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей

Стаття 26. Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей

Стаття 27. Порядок тимчасового ввезення культурних цінностей

Розділ V Право власності на культурні цінності

Стаття 28. Порядок використання вилучених або конфіскованих культурних цінностей

Стаття 29. Запобігання придбанню незаконно вивезених з інших держав, викрадених або недобросовісно набутих культурних цінностей

Стаття 31. Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цінностей

Стаття 32. Права добросовісного набувача культурних цінностей

Стаття 33. Договори щодо культурних цінностей

Стаття 34. Транзит культурних цінностей

Стаття 35. Сплата мита за культурні цінності

Розділ VI Міжнародне співробітництво

Стаття 36. Міжнародне співробітництво України у галузі запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей і передачі права власності на них

Розділ VII Відповідальність за порушення законодавства україни про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Розділ VIII Прикінцеві положення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію