Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Редакції документа
Редакція діє з  21.10.2019
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74}

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2344-XII від 14.05.92, ВВР, 1992, № 31, ст.441}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3292-XII від 17.06.93, ВВР, 1993, № 29, ст.308
№ 4036-XII від 25.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст.224
№ 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 93
№ 177-XIV від 14.10.98, ВВР, 1998, № 49, ст.301}

{В редакції Закону № 784-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 42-43, ст.378 - набуває чинності з 01.01.2000}

{Дію Закону щодо банкрутства вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств вугільної промисловості України зупинено до 01.01.2000 на підставі Закону № 1240-XIV від 18.11.99, ВВР, 1999, № 51, ст.457}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2181-III від 21.12.2000 -  набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44
№ 2238-III від 18.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.52
Кодексом
№ 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 25-26, ст.131 - набуває  чинності  01.09.2001
Законами
№ 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 5, ст.30
№ 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117
№ 3088-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.235
№ 594-IV від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.159
№ 597-IV від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.160
№ 672-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 28, ст.210 - набуває чинності 31.05.2003 року
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1499-IV від 17.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.312
№ 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст.403
№ 2354-IV від 18.01.2005, ВВР, 2005, №  9, ст.186
№ 2453-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.258
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 2597-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.334
№ 2711-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.430
№ 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.480
№ 3107-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, №  8, ст.88
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, №  1, ст.18
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
№ 3273-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 16, ст.134
№ 398-V від 30.11.2006, ВВР, 2007, №  3, ст.31
№ 435-V від 12.12.2006, ВВР, 2007, №  9, ст.71
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 585-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, № 13, ст.133}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2007 від 20.06.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 675-VI від 17.12.2008, ВВР, 2009, № 15, ст.192
№ 1442-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 42, ст.633
№ 1790-VI від 23.12.2009, ВВР, 2010, №  9, ст.88
№ 2133-VI від 15.04.2010, ВВР, 2010, № 26, ст.269
№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539
№ 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11
№ 2675-VI від 04.11.2010, ВВР, 2011, № 12, ст.80
№ 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252
№ 3265-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.448
№ 3795-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.197
№ 4442-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 49, ст.553
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 4650-VI від 23.02.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.66
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 33, ст.435
№ 5213-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.413
№ 5405-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.540}

{В редакції Закону № 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст.413}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5493-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.697
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 155-VII від 22.03.2013, ВВР, 2014, № 10, ст.106
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 238-VII від 15.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.137
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 1571-VII від 03.07.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1176
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 423-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.269
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1403-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 29, ст.535
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
№ 2320-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.136}

{У тексті Закону слова "арбітражний суд", "перевірена в порядку нагляду" замінено у всіх відмінках відповідно словами "господарський суд", "оскаржена у встановленому порядку" згідно із Законом № 3088-III від 07.03.2002}

{У тексті Закону слова "Арбітражний процесуальний кодекс України" в усіх відмінках замінено словами "Господарський процесуальний кодекс України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003}

{Текст Закону після слів "представник працівників боржника" в усіх відмінках доповнено словами "уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю" згідно із Законом № 3107-IV від 17.11.2005}

{Текст Закону після слів "пенсійне страхування" доповнено словами "та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування" згідно із Законом № 435-V від 12.12.2006}

{У тексті Закону слова "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінено словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" згідно із Законом № 2464-VI від 08.07.2010}

{У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2850-VI від 22.12.2010}

{У тексті Закону слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

{У тексті Закону слова "Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" та "Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального страхування України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014}

{У тексті Закону слова "особа, яка бере участь у справі", "порушення провадження", "провадження у справі про банкрутство, порушеного", "провадження в яких порушено", "порушує провадження", "порушено провадження", "порушив провадження", "припинення провадження", "припиняє провадження", "провадження підлягає припиненню", "провадження припинено", "припиняється провадження", "припинити провадження" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "учасник (учасники) справи", "відкриття провадження (проваджень)", "провадження у справі про банкрутство, відкритого", "провадження в яких відкрито", "відкриває провадження", "відкрито провадження", "відкрив провадження", "закриття провадження", "закриває провадження", "провадження підлягає закриттю", "провадження закрито", "закривається провадження", "закрити провадження" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017}

Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства

Стаття 4. Організація діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 5. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури

Стаття 6. Санація боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

Стаття 7. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

Стаття 8. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства

Розділ ІІ Провадження у справах про банкрутство

Стаття 9. Порядок розгляду справ про банкрутство

Стаття 10. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

Стаття 11. Заява про порушення справи про банкрутство

Стаття 12. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство

Стаття 13. Відзив боржника

Стаття 14. Відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство

Стаття 15. Повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство

Стаття 16. Відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

Стаття 17. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника

Стаття 18. Забезпечення вимог кредиторів

Стаття 19. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

Стаття 20. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника

Стаття 21. Правонаступництво

Стаття 22. Введення процедури розпорядження майном боржника

Стаття 23. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника

Стаття 24. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Закону

Стаття 25. Попереднє засідання господарського суду

Стаття 26. Збори кредиторів та комітет кредиторів

Стаття 27. Закінчення процедури розпорядження майном

Стаття 28. Введення процедури санації боржника

Стаття 29. План санації боржника

Стаття 30. Погодження плану санації забезпеченими кредиторами

Стаття 31. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації

Стаття 32. Збільшення статутного капіталу боржника

Стаття 33. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу

Стаття 34. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів

Стаття 35. Продаж у процедурі санації частини майна боржника

Стаття 36. Звіт керуючого санацією

Розділ ІІІ Ліквідаційна процедура

Стаття 37. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

Стаття 38. Наслідки визнання боржника банкрутом

Стаття 39. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у ліквідаційній процедурі

Стаття 40. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі

Стаття 41. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії

Стаття 42. Ліквідаційна маса

Стаття 43. Оцінка майна банкрута

Стаття 44. Продаж майна банкрута

Стаття 45. Черговість задоволення вимог кредиторів

Стаття 46. Звіт ліквідатора

Стаття 47. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам

Стаття 48. Зберігання документів

Розділ ІV Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство

Стаття 49. Продаж майна на аукціоні

Стаття 50. Особливості укладення договору на аукціоні

Стаття 51. Договір про проведення аукціону

Стаття 52. Строк та час проведення аукціону

Стаття 53. Вимоги до веб-сайтів, на яких проводяться електронні торги

Стаття 54. Скасування аукціону

Стаття 55. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання результатів аукціону недійсними

Стаття 56. Відповідальність організатора аукціону перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні

Стаття 57. Визначення початкової вартості майна

Стаття 58. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону

Стаття 59. Зміст оголошення про проведення аукціону на веб-сайті

Стаття 60. Заява на участь в аукціоні

Стаття 61. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків

Стаття 62. Забезпечення фіксації проведення аукціону технічними засобами

Стаття 63. Доступ до місця проведення аукціону

Стаття 64. Порядок проведення аукціону

Стаття 65. Особливості проведення повторного аукціону

Стаття 66. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості

Стаття 67. Особливості проведення аукціону в електронній формі (електронні торги)

Стаття 68. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги

Стаття 69. Протокол про проведення аукціону

Стаття 70. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу

Стаття 71. Порядок сплати ціни

Стаття 72. Поновлення аукціону в разі відмови від негайної сплати ціни

Стаття 73. Наслідки невиконання обов’язку із сплати ціни майна

Стаття 74. Передача рухомих речей, майнових прав та відступлення права вимоги

Стаття 75. Акт про передання права власності на нерухоме майно

Стаття 76. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні

Розділ V Мирова угода

Стаття 77. Мирова угода та строк її укладення

Стаття 78. Умови укладення мирової угоди

Стаття 79. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності

Стаття 80. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами

Стаття 81. Розгляд мирової угоди в господарському суді

Стаття 82. Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди

Розділ VI Закриття провадження у справі про банкрутство

Стаття 83. Закриття провадження у справі про банкрутство

Розділ VII Особливості банкрутства окремих категорій боржників

Стаття 84. Загальні положення

Стаття 85. Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус

Стаття 86. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств

Стаття 87. Особливості банкрутства страховиків

Стаття 88. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування

Стаття 89. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю

Стаття 90. Загальні положення про банкрутство фізичної особи

Стаття 91. Розгляд господарським судом справи про банкрутство фізичної особи

Стаття 92. Особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи, визнаної банкрутом

Стаття 93. Особливості банкрутства фермерського господарства

Стаття 94. Особливості провадження санації боржника його керівником

Стаття 95. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником

Стаття 96. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків

Розділ VIIІ Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 101. Кваліфікаційна комісія

Стаття 102. Кваліфікаційний іспит

Стаття 103. Отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Стаття 105. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Стаття 106. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Стаття 107. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Стаття 108. Дисциплінарна комісія

Стаття 109. Дисциплінарні стягнення

Стаття 110. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 111. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 112. Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 113. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 114. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство

Стаття 115. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 116. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Стаття 117. Саморегулівна організація арбітражних керуючих

Стаття 118. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих

Розділ ІХ Процедури банкрутства, пов'язані з іноземною процедурою банкрутства

Стаття 119. Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземним провадженням

Стаття 120. Підстави для надання судової допомоги та здійснення співробітництва

Стаття 121. Керуючий іноземною процедурою банкрутства

Стаття 122. Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого іноземною процедурою банкрутства

Стаття 123. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 124. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 125. Підстави для відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 126. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 127. Підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 128. Судова допомога, що може бути надана після визнання іноземного провадження

Стаття 129. Заява про надання судової допомоги

Стаття 130. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб

Стаття 131. Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою банкрутства

Стаття 132. Координація надання судової допомоги під час одночасного здійснення провадження у справі про банкрутство, відкритого відповідно до цього Закону, та іноземної процедури банкрутства

Стаття 133. Надання судової допомоги під час здійснення кількох іноземних процедур банкрутства

Стаття 134. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно

Розділ Х Прикінцеві та перехідні положення

Розділ Х Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію