Закон України "Про відходи"
Редакція діє з  04.10.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про відходи

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3073-III (3073-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 31, ст.214
№ 2290-IV (2290-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.140
№ 1825-VI (1825-17) від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.107
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 4731-VI (4731-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.98
№ 5179-VI (5179-17) від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 31, ст.361
№ 5400-VI (5400-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.537
№ 5402-VI (5402-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.539
№ 5456-VI (5456-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 -

зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень,
які стосуються передачі повноважень від територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській
міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 -
див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012
№ 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 287-VIII (287-19) від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.171

№ 320-VIII (320-19) від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236
№ 2059-VIII (2059-19) від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2530-VIII (2530-19) від 06.09.2018}

{У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у відповідних відмінках згідно із Законом № 3073-III (3073-14) від 07.03.2002}

{у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у всіх відмінках і числах замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному  відмінку і числі згідно із Законом № 1825-VI (1825-17) від 21.01.2010}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках і числах замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI (5456-17) від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 5402-VI (5402-17) від 02.10.2012}

close icon
Структура документа
Закон України "Про відходи"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Законодавство про відходи

Стаття 3. Завдання законодавства про відходи

Стаття 4. Сфера дії Закону

Стаття 5. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами

Стаття 6. Стандартизація у сфері поводження з відходами

Стаття 7. Нормування у сфері поводження з відходами

Стаття 71. Оцінка впливу на довкілля

Розділ II Відносини права власності на відходи

Стаття 8. Відходи як об'єкт права власності

Стаття 9. Суб'єкти права власності на відходи

Стаття 10. Перехід права власності на відходи у процесі приватизації державних підприємств

Стаття 11. Перехід права власності на відходи в результаті зміни власника чи користувача земельної ділянки

Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів

Розділ III Суб'єкти у сфері поводження з відходами, їх права та обов'язки

Стаття 13. Суб'єкти у сфері поводження з відходами

Стаття 14. Права громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Стаття 16. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами

Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами

Розділ IV Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами

Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

Стаття 19. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами

Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами

Стаття 201. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами

Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами

Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами

Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Стаття 231. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами

Стаття 232. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами

Стаття 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері поводження з відходами

Стаття 25. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами

Стаття 251. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами

Розділ V Державний облік, моніторинг та інформування у сфері поводження з відходами

Стаття 26. Державний облік і паспортизація відходів

Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Стаття 28. Ведення реєстру місць видалення відходів

Стаття 29. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів

Стаття 30. Інформування про вплив відходів і місць чи об'єктів їх зберігання та видалення на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини

Розділ VI Заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно безпечного поводження з ними

Стаття 31. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів

Стаття 32. Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів

Стаття 33. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів

Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами

Стаття 341. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини

Стаття 351. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами

Стаття 37. Контроль у сфері поводження з відходами

Розділ VII Економічне забезпечення заходів щодо утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення

Стаття 38. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення

Стаття 40. Стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення

Стаття 41. Фінансування заходів у сфері поводження з відходами

Розділ VIII Правопорушення у сфері поводження з відходами і відповідальність за них

Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами

Стаття 43. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи

Стаття 44. Вирішення спорів у сфері поводження з відходами

Розділ IX Міжнародне співробітництво у сфері поводження з відходами

Стаття 45. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами

Розділ X Прикінцеві положення

Розділ X Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію