Закон України "Про ветеринарну медицину"
Редакція діє з  09.05.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ветеринарну медицину

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 36, ст.531)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2499-XII (2499-12) від 25.06.92, ВВР, 1992, № 36, ст.532}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277}

{В редакції Закону
566/96-ВР від 05.12.96, ВВР, 1997, № 7, ст. 56}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 783-XIV (783-14) від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
№ 1459-III (1459-14) від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 13, ст.102
№ 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2171-III (2171-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38
№ 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92}

{В редакції Закону
№ 2775-III (2775-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 8, ст.62}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 540-IV (540-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, № 16, ст.126
№ 662-IV (662-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
№ 2320-IV (2320-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.180
№ 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116}

{В редакції Закону
№ 361-V (361-16) від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 5-6 , ст.53}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 538-VI (538-17) від 18.09.2008, ВВР, 2009, № 6, ст.22
№ 2367-VI (2367-17) від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 2973-VI (2973-17) від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.326
№ 3131-VI (3131-17) від 15.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.387
№ 3522-VI (3522-17) від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.17
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 191-VIII (191-19) від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 193-VIII (193-19) від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.134
№ 287-VIII (287-19) від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.171
№ 867-VIII (867-19) від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40
№ 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{У тексті Закону слово "ветеринарно-міліцейський" в усіх відмінках та числах замінено словом "ветеринарний" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом  № 193-VIII (193-19) від 12.02.2015}

close icon
Структура документа
Закон України "Про ветеринарну медицину"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Законодавство про ветеринарну медицину

Стаття 3. Основні завдання держави в галузі ветеринарної медицини

Розділ II Державне управління в галузі ветеринарної медицини

Стаття 4. Органи державного управління в галузі ветеринарної медицини

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі ветеринарної медицини

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в галузі ветеринарної медицини

Стаття 7. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи

Стаття 8. Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів

Розділ III Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд

Стаття 10. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль

Стаття 11. Права та обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль

Стаття 12. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд

Стаття 13. Права та обов'язки державних інспекторів ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд

Стаття 14. Гарантії прав посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд

Стаття 15. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за переміщенням тварин

Стаття 16. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках

Стаття 17. Державний контроль та нагляд за безпечністю і якістю ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини

Стаття 18. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті

Стаття 19. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд під час полювання

Розділ IV Принципи розроблення, затвердження і застосування ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 20. Цілі ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 21. Належний рівень захисту здоров'я тварин та пов'язаного з цим здоров'я людей

Стаття 22. Розроблення, внесення змін та затвердження ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 23. Проведення аналізу ризику

Стаття 24. Процедури управління ризиком

Стаття 25. Повідомлення про запропоновані ветеринарно-санітарні заходи

Стаття 26. Опублікування та застосування ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 27. Принципи застосування ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 28. Договори щодо еквівалентності ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 29. Визначення ефективності іноземної ветеринарної служби

Стаття 30. Процедури контролю, інспектування та ухвалення

Стаття 31. Документація ветеринарно-санітарних заходів

Стаття 32. Видача відповідних ветеринарних документів

Розділ V Захист здоров'я тварин

Стаття 33. Хвороби, що підлягають повідомленню

Стаття 34. Реєстрація тваринницьких потужностей

Стаття 35. Застосування профілактичного карантину тварин

Стаття 36. Права осіб щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя

Стаття 37. Обов'язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу

Розділ VI Регулювання обігу тварин та репродуктивного матеріалу

Розділ VI Регулювання обігу тварин та репродуктивного матеріалу

Стаття 39. Моніторинг здоров'я племінної худоби

Стаття 40. Обіг репродуктивного матеріалу

Розділ VII Надзвичайні протиепізоотичні комісії та карантин тварин

Стаття 41. Створення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій

Стаття 42. Підозра спалаху хвороби, що підлягає повідомленню

Стаття 43. Підтвердження спалаху особливо небезпечних хвороб, занесених до списку МЕБ

Стаття 44. Ветеринарно-санітарні заходи, які застосовуються під час карантину тварин

Стаття 45. Особливі розпорядження під час карантину

Стаття 46. Ліквідація спалаху особливо небезпечної хвороби

Стаття 47. Завдання органів Національної поліції під час спалаху хвороби тварин

Стаття 48. Карантин тварин (карантинні обмеження) у разі спалаху хвороби, не віднесеної до особливо небезпечних

Стаття 49. Гарантії прав юридичних та фізичних осіб в умовах дії карантину (карантинних обмежень) тварин

Розділ VIII Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження

Стаття 50. Потужності, які потребують експлуатаційного дозволу Департаменту

Стаття 51. Ідентифікаційний контрольний номер потужностей, що отримали експлуатаційний дозвіл

Стаття 52. Призупинення або скасування експлуатаційного дозволу

Стаття 53. Реєстрація потужностей (об'єктів), що використовують неїстівні продукти тваринного походження

Стаття 54. Затвердження експортних потужностей (об'єктів) для неїстівних продуктів тваринного походження

Стаття 55. Виключення з реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів)

Стаття 56. Виробництво та обіг неїстівних продуктів тваринного походження

Стаття 57. Обіг шкіряної сировини

Стаття 58. Вимоги до ведення записів на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Стаття 59. Обов'язки осіб, які здійснюють діяльність з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження

Розділ IX Наукове забезпечення ветеринарної медицини. державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини, державні та уповноважені лабораторії

Стаття 60. Наукове забезпечення ветеринарної медицини

Стаття 61. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини

Стаття 62. Державні та уповноважені лабораторії

Розділ X Регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини

Стаття 63. Державна реєстрація ветеринарних препаратів

Стаття 64. Спрощена державна реєстрація ветеринарних препаратів

Стаття 65. Призупинення або скасування реєстрації ветеринарних препаратів

Стаття 66. Виробництво ветеринарних препаратів

Стаття 67. Обіг ветеринарних препаратів

Стаття 68. Оптова торгівля ветеринарними препаратами

Стаття 69. Роздрібна торгівля ветеринарними препаратами

Стаття 70. Ветеринарні препарати, реалізація та використання яких потребує рецепта

Стаття 71. Ведення записів використання ветеринарних препаратів та лікувальних кормів власниками (утримувачами) продуктивних тварин

Стаття 72. Імпорт ветеринарних препаратів для особливих цілей

Стаття 73. Утилізація та знищення ветеринарних препаратів

Стаття 74. Обіг засобів догляду за тваринами

Стаття 75. Регулювання обігу засобів ветеринарної медицини

Розділ XI Вимоги до виробництва кормових добавок, преміксів та кормів для тварин

Стаття 76. Реєстрація кормових добавок, преміксів та готових кормів

Стаття 77. Виробництво та обіг кормових добавок, преміксів та готових кормів

Стаття 78. Програма моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів

Стаття 79. Реєстрація осіб, які здійснюють обіг кормів тваринного походження

Стаття 80. Використання харчових відходів для годівлі тварин

Розділ XII Вимоги щодо здійснення міжнародної торгівлі

Стаття 81. Призначені прикордонні інспекційні пости

Стаття 82. Товари та інші продукти, ввезення яких на територію України заборонено

Стаття 84. Повідомлення державних інспекторів ветеринарної медицини про ввезення на територію України живих тварин

Стаття 85. Вимоги до вантажів товарів, що ввозяться на територію України або переміщуються транзитом

Стаття 86. Ввезення на територію України екзотичних тварин

Стаття 87. Стандартний прикордонний ветеринарно-санітарний контроль

Стаття 88. Вибірковий ветеринарно-санітарний контроль

Стаття 89. Розширений ветеринарно-санітарний контроль

Стаття 90. Процедури, що застосовуються, якщо міжнародний ветеринарний сертифікат не є прийнятним

Стаття 91. Обмеження ввезення на територію України та транзиту внаслідок спалаху особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, у країні походження або транзиту

Стаття 92. Вимоги щодо карантину тварин, які ввозяться на територію України

Стаття 93. Процедури, що застосовуються на територіях та в приміщеннях складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, у спеціальних митних зонах, магазинах безмитної торгівлі та інших місцях, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на органи доходів і зборів

Стаття 94. Документи, якими супроводжуються вантажі товарів, що вивозяться з території України

Стаття 95. Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів на вантажі товарів, що вивозяться з території України

Стаття 96. Заходи, що здійснюються у зв'язку із загрозою хвороби тварин

Розділ XIII Фінансування, матеріально-технічне забезпечення

Стаття 97. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державної служби ветеринарної медицини

Стаття 98. Фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення виконання загальнодержавних довгострокових програм з питань ветеринарної медицини

Стаття 99. Оплата послуг, що надаються державною службою ветеринарної медицини

Розділ XIV Ветеринарна практика. підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини. інформаційне забезпечення державної служби ветеринарної медицини

Стаття 100. Ветеринарна практика

Стаття 101. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта та атестація спеціалістів ветеринарної медицини

Стаття 102. Заходи правового та соціального захисту, матеріальне та соціальне забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини

Стаття 103. Інформаційне забезпечення державної служби ветеринарної медицини

Розділ XV Відповідальність осіб за правопорушення в галузі ветеринарної медицини

Стаття 104. Відповідальність за правопорушення в галузі ветеринарної медицини

Стаття 105. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення в галузі ветеринарної медицини

Стаття 106. Рішення у справах про правопорушення в галузі ветеринарної медицини

Стаття 107. Оскарження рішень у справах про правопорушення в галузі ветеринарної медицини

Розділ XVI Міжнародне співробітництво

Стаття 108. Міжнародне співробітництво в галузі ветеринарної медицини

Стаття 109. Міжнародні договори

Розділ XVII Прикінцеві положення

Розділ XVII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію