Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України"
Редакції документа
Редакція діє з  13.02.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Товариство Червоного Хреста України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 5, ст.47)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 2803-VI від 17.12.2010, ВВР, 2011, № 25, ст.187
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, №  2, ст.4
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371
№ 440-IX від 14.01.2020}

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю Товариства Червоного Хреста України, визначає його правовий статус та правові засади діяльності.

close icon
Структура документа
Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1.

Стаття 2.

Стаття 3.

Стаття 4.

Стаття 5.

Стаття 6.

Стаття 7.

Стаття 8.

Стаття 9.

Розділ II Діяльність товариства
Глава 1 Основні напрями діяльності товариства

Стаття 10.

Стаття 11.

Стаття 12.

Глава 2 Товариство і держава. державна підтримка товариства

Стаття 13.

Стаття 14.

Стаття 15.

Стаття 16.

Стаття 17.

Стаття 18.

Стаття 19.

Стаття 20.

Глава 3 Власність товариства. господарська діяльність товариства

Стаття 21.

Стаття 22.

Стаття 23.

Стаття 24.

Стаття 25.

Стаття 26.

Стаття 27.

Стаття 28.

Розділ III Відповідальність за порушення вимог цього закону

Стаття 29.

Стаття 30.

Стаття 31.

Розділ IV Перехідні та прикінцеві положення
Глава 1 Перехідні положення

Стаття 32.

Стаття 33.

Стаття 34.

Стаття 35.

Стаття 36.

Стаття 37.

Глава 2 Прикінцеві положення

Глава 2 Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію