Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  17.03.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про торгово-промислові палати в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 13, ст.52)

{Встановити, що положення статей 1 і 2, частини першої, абзаців першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого частини другої статті 3, статті 4, частини першої статті 5, статей 6, 8-10, абзаців першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого частини першої, частини третьої статті 11, статей 12-14 цього Закону поширено на правовідносини, які виникають у зв'язку із створенням і діяльністю Будівельних палат, згідно із Законом № 1674-III від 20.04.2000 (із змінами, внесеними Законом № 3201-IV від 15.12.2005)}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, №  5, ст.62
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1636-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2030
№ 1669-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, №  2, ст.17
№ 530-IX від 17.03.2020}

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади створення торгово-промислових палат в Україні, встановлює організаційно-правові форми і напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємовідносин з державою.

close icon
Структура документа
Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Торгово-промислова палата

Стаття 2. Законодавство про торгово-промислові палати

Стаття 3. Цілі та завдання торгово-промислових палат

Стаття 4. Держава і торгово-промислові палати

Розділ II Створення торгово-промислових палат і припинення їх діяльності

Стаття 5. Принципи створення торгово-промислових палат

Стаття 6. Порядок створення торгово-промислової палати

Стаття 7. Членство у торгово-промисловій палаті

Стаття 8. Статут торгово-промислової палати

Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат

Стаття 10. Припинення діяльності торгово-промислової палати

Розділ III Права та майно торгово-промислових палат

Стаття 11. Права торгово-промислових палат

Стаття 12. Майно торгово-промислових палат

Розділ IV Торгово-промислова палата україни

Стаття 13. Членство у Торгово-промисловій палаті України

Стаття 14. Діяльність Торгово-промислової палати України

Стаття 141. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Стаття 15. Міжнародні договори

Розділ V Прикінцеві положення

Стаття 16. Порядок введення в дію Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні"

Замовити персональну презентацію