Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
Редакція діє з  05.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про судоустрій і статус суддів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50}

Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

close icon
Структура документа
Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
Розділ I Засади організації судової влади

Стаття 1. Судова влада

Стаття 2. Завдання суду

Стаття 3. Система судоустрою України

Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів

Стаття 5. Здійснення правосуддя

Стаття 6. Незалежність судів

Стаття 7. Право на справедливий суд

Стаття 8. Право на повноважний суд

Стаття 9. Рівність перед законом і судом

Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації права на справедливий суд

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах

Стаття 13. Обов’язковість судових рішень

Стаття 14. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

Стаття 15. Склад суду та його визначення

Стаття 16. Символи судової влади

Розділ II Судоустрій
Глава 1. Організаційні основи судоустрою

Стаття 17. Система судоустрою

Стаття 18. Спеціалізація судів

Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду

Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

Глава 2. Місцеві суди

Стаття 21. Види і склад місцевих судів

Стаття 22. Повноваження місцевого суду

Стаття 23. Суддя місцевого суду

Стаття 24. Голова місцевого суду

Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

Глава 3. Апеляційні суди

Стаття 26. Види і склад апеляційних судів

Стаття 27. Повноваження апеляційного суду

Стаття 28. Суддя апеляційного суду

Стаття 29. Голова апеляційного суду

Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду

Глава 4. Вищі спеціалізовані суди

Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів

Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду

Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду

Стаття 35. Заступник голови вищого спеціалізованого суду

Глава 5. Верховний Суд

Стаття 36. Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України

Стаття 37. Склад та структура Верховного Суду

Стаття 38. Суддя Верховного Суду

Стаття 39. Голова Верховного Суду

Стаття 40. Порядок обрання Голови Верховного Суду

Стаття 41. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду

Стаття 42. Голова касаційного суду

Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду, заступник голови касаційного суду

Стаття 44. Судові палати касаційного суду

Стаття 45. Велика Палата Верховного Суду

Стаття 46. Пленум Верховного Суду

Стаття 47. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду

Розділ III Судді та присяжні
Глава 1. Загальні положення статусу судді

Стаття 48. Незалежність судді

Стаття 49. Недоторканність та імунітет судді

Стаття 50. Відповідальність за неповагу до суду чи судді

Стаття 51. Посвідчення судді

Глава 2. Суддя

Стаття 52. Статус судді

Стаття 53. Незмінюваність судді

Стаття 54. Вимоги щодо несумісності

Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації

Стаття 56. Права та обов’язки судді

Стаття 57. Присяга судді

Стаття 58. Етика судді

Стаття 59. Моніторинг способу життя судді

Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді

Стаття 62. Декларація доброчесності судді

Глава 3. Присяжний

Стаття 63. Статус присяжного

Стаття 64. Список присяжних

Стаття 65. Вимоги до присяжного

Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків присяжного

Стаття 67. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді

Стаття 68. Гарантії прав присяжних

Розділ IV Порядок зайняття посади судді

Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді

Стаття 70. Порядок добору та призначення на посаду судді

Стаття 71. Заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 72. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді

Стаття 73. Відбірковий іспит

Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді

Стаття 75. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої кандидатом на посаду судді

Стаття 76. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді

Стаття 77. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді

Стаття 78. Кваліфікаційний іспит

Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

Стаття 80. Призначення на посаду судді

Стаття 81. Порядок призначення на посаду судді вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою

Стаття 82. Переведення судді до іншого суду

Розділ V Кваліфікаційний рівень судді
Глава 1. Кваліфікаційне оцінювання суддів

Стаття 83. Завдання та підстави кваліфікаційного оцінювання

Стаття 84. Проведення кваліфікаційного оцінювання

Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання

Стаття 86. Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного оцінювання

Стаття 87. Громадська рада доброчесності

Стаття 88. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Глава 2. Підготовка судді та його регулярне оцінювання

Стаття 89. Підготовка судді для підтримання його кваліфікації

Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді

Стаття 91. Значення результатів регулярного оцінювання

Глава 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Стаття 92. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 93. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 94. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 95. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади

Стаття 97. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 98. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 99. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 100. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 101. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 102. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Глава 4. Національна школа суддів України

Стаття 104. Статус і структура Національної школи суддів України

Стаття 105. Завдання Національної школи суддів України

Розділ VI Дисциплінарна відповідальність судді

Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді

Стаття 107. Звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді

Стаття 108. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді

Стаття 109. Дисциплінарне стягнення стосовно судді

Стаття 110. Погашення дисциплінарного стягнення

Стаття 111. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

Розділ VII Звільнення судді з посади та припинення його повноважень
Глава 1. Звільнення судді з посади

Стаття 112. Загальні умови звільнення судді з посади

Стаття 113. Звільнення судді з посади за станом здоров’я

Стаття 114. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності

Стаття 115. Звільнення судді з посади у разі вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками

Стаття 116. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

Стаття 117. Звільнення судді з посади у зв’язку з незгодою на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду

Стаття 118. Звільнення судді з посади у зв’язку з порушенням обов’язку підтвердити законність джерела походження майна

Глава 2. Припинення повноважень судді

Стаття 119. Припинення повноважень судді

Стаття 120. Припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років

Стаття 121. Припинення повноважень судді у зв’язку з припиненням громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави

Стаття 122. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним

Стаття 123. Припинення повноважень судді у зв’язку зі смертю судді

Стаття 124. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину

Стаття 125. Припинення трудових відносин із суддею внаслідок припинення повноважень

Розділ VIII Суддівське самоврядування
Глава 1. Загальні засади суддівського самоврядування

Стаття 126. Завдання суддівського самоврядування

Стаття 127. Організаційні форми суддівського самоврядування

Глава 2. Органи суддівського самоврядування

Стаття 128. Збори суддів

Стаття 129. З’їзд суддів України

Стаття 130. Порядок скликання з’їзду суддів України

Стаття 131. Обрання делегатів на з’їзд суддів України

Стаття 132. Порядок проведення з’їзду суддів України

Стаття 133. Рада суддів України

Стаття 134. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування

Розділ IX Забезпечення суддів

Стаття 135. Суддівська винагорода

Стаття 136. Відпустка

Стаття 137. Стаж роботи судді

Стаття 138. Забезпечення житлових умов судді

Стаття 139. Забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю

Стаття 140. Державний захист суддів та членів їхніх сімей

Стаття 141. Соціальне страхування судді

Розділ X Статус судді у відставці

Стаття 142. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці

Стаття 143. Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою

Стаття 144. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей

Стаття 145. Припинення відставки судді

Розділ XI Організаційне забезпечення діяльності судів
Глава 1. Загальні питання забезпечення діяльності судів

Стаття 146. Особливості забезпечення функціонування судової влади

Стаття 147. Система забезпечення функціонування судової влади

Стаття 148. Засади фінансування судів

Стаття 149. Порядок фінансування судів

Стаття 150. Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та соціальні гарантії

Глава 2. Державна судова адміністрація України

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України

Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України

Глава 3. Апарат суду, служби організаційного забезпечення роботи та охорони суду

Стаття 155. Апарат суду

Стаття 156. Особливості апарату Верховного Суду

Стаття 157. Помічники суддів

Стаття 158. Бібліотека суду

Стаття 159. Служба судових розпорядників

Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах

Розділ XII Прикінцеві та перехідні положення

Розділ XII Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію