Закон України "Про страхування"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78)

{Вводиться в дію Постановою ВР
86/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, № 18, ст. 79}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
306/97-ВР від 04.06.97, ВВР, 1997, № 29, ст.191
589/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, № 2, ст. 4
684/97-ВР від 03.12.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.50
№ 312-XIV (312-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35
№ 1489-III (1489-14) від 22.02.2000, ВВР, 2000, № 19, ст.143
№ 1642-III (1642-14) від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213
№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 1937-III (1937-14) від 14.09.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.366
№ 2056-III (2056-14) від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436
№ 2245-III (2245-14) від 18.01.2001, ВВР, 2001, № 15, ст.73
№ 2664-III (2664-14) від 12.07.2001, ВВР, 2002, № 1, ст.1
№ 2665-III (2665-14) від 12.07.2001, ВВР, 2001, № 50, ст.262}

{В редакції Закону
 № 2745-III (2745-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 7, ст.50}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 2775-III (2775-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 8, ст.62
 № 2893-III (2893-14) від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 14, ст.96
 № 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
 № 898-IV (898-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.313
 № 980-IV (980-15) від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст.6
 № 1414-IV (1414-15) від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.254
 № 1628-IV (1628-15) від 18.03.2004, ВВР, 2004, № 26, ст.362
 № 1971-IV (1971-15) від 01.07.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.10
 № 1961-IV (1961-15) від 01.07.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.1
 № 2288-IV (2288-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.138
 № 2774-IV (2774-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, № 37, ст.447
 № 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
 № 230-V (230-16) від 05.10.2006, ВВР, 2006, № 49, ст.484
 № 357-V (357-16) від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.14
 № 997-V (997-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
 № 1110-V (1110-16) від 31.05.2007, ВВР, 2007, № 44, ст.511
 № 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року

№ 251-VI (251-17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.214}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
 № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
 Конституційного Суду
 № 27-рп/2008 (v027p710-08) від 03.12.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 675-VI (675-17) від 17.12.2008, ВВР, 2009, № 15, ст.192
 № 692-VI (692-17) від 18.12.2008, ВВР, 2009, № 17, ст.236
 № 1392-VI (1392-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 40, ст.578
 № 1447-VI (1447-17) від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 43, ст.638
 № 1617-VI (1617-17) від 24.07.2009, ВВР, 2010, № 2-3, ст.11
 № 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
 № 2367-VI (2367-17) від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
 № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
 № 2850-VI (2850-17) від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252
 № 3138-VI (3138-17) від 15.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.393
 № 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
 № 3236-VI (3236-17) від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.435
 № 3565-VI (3565-17) від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.34
 № 3925-VI (3925-17) від 18.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.218
 № 4212-VI (4212-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст.413
 № 4270-VI (4270-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.384
 № 4391-VI (4391-17) від 09.02.2012, ВВР, 2012, № 41, ст.491
 № 4452-VI (4452-17) від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
 № 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
 № 5037-VI (5037-17) від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.224
 № 5090-VI (5090-17) від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.344
 № 5204-VI (5204-17) від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 31, ст.369
 № 5410-VI (5410-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
 № 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
 № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
 № 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
 № 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
 № 1586-VII (1586-18) від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162
 № 1702-VII (1702-18) від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057

№ 124-VIII (124-19) від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
 № 246-VIII (246-19) від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.146
 № 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
 № 922-VIII (922-19) від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
 № 1792-VIII (1792-19) від 20.12.2016}

{У тексті Закону слова "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1937-III (1937-14) від 14.09.2000}

{У тексті Закону (крім пункту 29 частини першої статті 7 та статті 44) слово "громадянин" та слова "страхувальник-громадянин" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "фізична особа" та" страхувальник - фізична особа" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 997-V (997-16) від 27.04.2007}

{У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі № 2850-VI (2850-17) від 22.12.2010}

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування та на діяльність Експортно-кредитного агентства. Діяльність Експортно-кредитного агентства регулюється Законом України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" (1792-19).
{Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 1792-VIII (1792-19) від 20.12.2016}

close icon
Структура документа
Закон України "Про страхування"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття страхування

Стаття 2. Страховики

Стаття 3. Страхувальники

Стаття 4. Предмет договору страхування

Стаття 5. Форми страхування

Стаття 6. Добровільне страхування та його види

Стаття 7. Види обов'язкового страхування

Стаття 8. Страховий ризик і страховий випадок

Стаття 9. Страхова сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза

Стаття 10. Страховий платіж, страховий тариф

Стаття 11. Співстрахування

Стаття 12. Перестрахування

Стаття 13. Об'єднання страховиків

Стаття 14. Товариства взаємного страхування

Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхування

Розділ II Договори страхування

Стаття 16. Договір страхування

Стаття 17. Правила страхування

Стаття 18. Укладання і початок дії договору страхування

Стаття 19. Валюта страхування

Стаття 20. Обов'язки страховика

Стаття 21. Обов'язки страхувальника

Стаття 22. Зміна страхувальника - фізичної особи в договорі страхування

Стаття 23. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи

Стаття 24. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатним

Стаття 25. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування

Стаття 26. Відмова у страхових виплатах або страховому відшкодуванні

Стаття 27. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки

Стаття 28. Припинення дії договору страхування

Стаття 29. Недійсність договору страхування

Розділ III Забезпечення платоспроможності страховиків

Стаття 30. Умови забезпечення платоспроможності страховиків

Стаття 31. Страхові резерви

Стаття 32. Фонди страхових гарантій

Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків

Стаття 34. Публікація страховиками річних балансів

Розділ IV Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні

Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю

Стаття 36. Функції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 37. Права національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності

Стаття 39. Відмова у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності та розгляд спорів щодо її відкликання

Стаття 40. Таємниця страхування

Стаття 41. Взаємовідносини страховика і держави

Стаття 42. Гарантії прав та законних інтересів страховиків

Стаття 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховика

Стаття 44. Страхування іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на території України

Стаття 45. Розгляд спорів

Стаття 46. Міжнародні договори та міжнародне співробітництво

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію