Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2011
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про столицю України - місто-герой Київ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 11, ст. 79)

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду 
№ 11-рп/2001 від 13.07.2001 
№ 21-рп/2003 від 25.12.2003 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444 
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 509-VI від 16.09.2008, ВВР, 2008, № 48, ст.358 
№ 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.257 
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 
№ 2500-VI від 07.09.2010, ВВР, 2011, № 1, ст.4}

Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Місто Київ - столиця України

Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва

Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті

Стаття 4. Столичні функції міста Києва

Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва

Розділ II Організаційно-правова основа здійсненя місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві

Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві

Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві

Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування

Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження

Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві

Стаття 101. Київська міська державна адміністрація

Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві

Стаття 12. Президія Київської міської ради

Розділ III Посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві, їх функції та повноваженя

Стаття 13. Київський міський голова

Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради

Стаття 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради

Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації

Стаття 17. Додаткові повноваження Київського міського голови

Розділ IV Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування

Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва

Розділ V Гарантії забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації

Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб

Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій

Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов’язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій

Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів

Розділ VI Особливості взаємодії огрганів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Києві з іншими органами влади, підприємствами, представництвами

Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями

Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області

Розділ VII Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію