Закон України "Про статус народного депутата України"
Редакція діє з  24.02.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус народного депутата України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2810-XII від 21.11.92, ВВР, 1993, № 3, ст. 18}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 123/94-ВР від 26.07.94, ВВР, 1994, № 34, ст.315
№ 181/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 40, ст.363
№ 276/95-ВР від 07.07.95, ВВР, 1995, № 35, ст.270
№ 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, № 34, ст.268
№ 369/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, № 35, ст.221
№ 548/97-ВР від 25.09.97, ВВР, 1997, № 50, ст.303
№ 24/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 20, ст.105
№ 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду
№ 4-рп/99 від 19.05.99
№ 4-рп/2000 від 11.04.2000}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду
№ 8-рп/2000 від 10.05.2000
Законом
№ 2015-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 48, ст.408}

{В редакції Закону
№ 2328-III від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 42, ст.212}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 4-рп/2002 від 20.03.2002}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 56-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264
№ 144-IV від 12.09.2002, ВВР, 2002, № 43, ст.314}

{Офіційне тлумачення Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду
№ 5-рп/2003 від 05.03.2003
№ 7-рп/2003 від 10.04.2003
№ 12-рп/2003 від 26.06.2003
№ 16-рп/2003 від 14.10.2003}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1520-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.315
№ 2131-IV від 22.10.2004, ВВР, 2005, № 9, ст.173
№ 2210-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.100
№ 2784-IV від 08.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.445
№ 3173-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 22, ст.180
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 12-рп/2008 від 25.06.2008}

{Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 12-рп/2008 від 25.06.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 895-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.318
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 4282-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 34-35, ст.414
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 836-VII від 28.02.2014, ВВР, 2014, № 13, ст.225
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1301-VII від 03.06.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.939
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
№ 196-IX від 16.10.2019, ВВР, 2019, № 50, ст.355
№ 206-IX від 17.10.2019, ВВР, 2020, № 10, ст.50
№ 388-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 17, ст.102
№ 404-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 35, ст.253
№ 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279
№ 912-IX від 17.09.2020
№ 1028-IX від 02.12.2020
№ 1061-IX від 03.12.2020
№ 1171-IX від 02.02.2021}

Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.

close icon
Структура документа
Закон України "Про статус народного депутата України"
Розділ I Загальні засади

Стаття 1. Народний депутат України

Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України

Стаття 3. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності

Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України

Стаття 5. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України

Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України

Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями

Стаття 8. Депутатська етика

Стаття 9. Депутатське посвідчення і нагрудний знак народного депутата України

Розділ II Права народного депутата України
Глава 1 Права народного депутата України у Верховній Раді України

Стаття 10. Загальні положення

Стаття 11. Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України

Стаття 12. Право законодавчої ініціативи народного депутата України

Стаття 13. Право народних депутатів України об'єднуватися в депутатські фракції (групи)

Стаття 14. Права народного депутата України в органах Верховної Ради України

Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит

Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення

Глава 2 Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав

Стаття 17. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав

Глава 3 Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації, на забезпечення інформацією та на її використання

Стаття 18. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації

Стаття 19. Права народного депутата України на забезпечення інформацією та на її використання

Глава 4 Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення

Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата України

Глава 5 Право народного депутата України при поселенні в готель та на транспортне забезпечення

Глава 5 Право народного депутата України при поселенні в готель та на транспортне забезпечення

Стаття 23. Право народного депутата України на транспортне забезпечення

Розділ III Обов'язки народного депутата України

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України

Стаття 25. Фінансовий контроль

Розділ IV Основні гарантії діяльності народних депутатів України

Стаття 26. Непорушність повноважень народного депутата України

Стаття 27. Особливості юридичної відповідальності народного депутата України

Стаття 28. Забезпечення народному депутату України умов для виконання депутатських повноважень

Стаття 29. Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори

Стаття 31. Забезпечення народному депутату України умов для підвищення професійного рівня

Стаття 32. Фінансування видатків, пов'язаних з депутатською діяльністю

Стаття 33. Фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення народного депутата України

Стаття 34. Помічники-консультанти народного депутата України

Стаття 35. Забезпечення народних депутатів України жилими приміщеннями

Розділ V Відповідальність за невиконання вимог цього закону

Стаття 36. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України

Стаття 37. Відповідальність за посягання на честь, гідність народного депутата України та вплив на нього, членів його сім'ї та родичів, помічників-консультантів народного депутата України

Стаття 38. Відповідальність за порушення гарантій щодо забезпечення діяльності народного депутата України

Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов’язків

Замовити персональну презентацію