Закон України "Про стандартизацію"
Редакція діє з  10.02.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про стандартизацію

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96}

Цей Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

close icon
Структура документа
Закон України "Про стандартизацію"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

Стаття 5. Об’єкти стандартизації

Стаття 6. Нормативні документи

Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики

Розділ II Організація стандартизації

Стаття 8. Суб’єкти стандартизації

Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації

Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

Стаття 11. Національний орган стандартизації

Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації

Стаття 13. Керівна рада

Стаття 14. Комісія з апеляцій

Стаття 15. Технічні комітети стандартизації

Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

Розділ III Основні засади, процедури розроблення і прийняття та застосування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації

Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації

Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів

Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики

Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

Розділ IV Інформаційне забезпечення та право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги і використання коштів, одержаних від їх реалізації

Стаття 24. Інформаційне забезпечення

Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги

Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

Розділ V Міжнародне співробітництво та фінансування робіт із стандартизації

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації

Стаття 28. Джерела фінансування

Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації

Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію