Закон України "Про соціальний захист дітей війни"
Редакції документа
Редакція діє з  01.06.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про соціальний захист дітей війни

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 4, ст.94)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3367-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 19-20, ст.166
№  489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1891-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, № 19, ст.150
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, №  6, ст.40}

{Установити, що у 2011 році норми і положення статті 6, цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік згідно із Законом № 2857-VI від 23.12.2010}

Цей Закон установлює правовий статус дітей війни і визначає основи їх соціального захисту та гарантує їх соціальну захищеність шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки.

close icon
Структура документа
Закон України "Про соціальний захист дітей війни"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Мета встановлення державної соціальної підтримки і пільг дітям війни

Стаття 3. Законодавство про соціальний захист дітей війни

Стаття 4. Соціальний захист дітей війни і загальнодержавні програми

Розділ II Державні соціальні гарантії дітям війни

Стаття 5. Пільги дітям війни

Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни

Стаття 7. Фінансування витрат, пов'язаних із застосуванням цього Закону

Розділ III Заключні положення

Стаття 8. Громадські організації та інші об'єднання дітей війни

Стаття 9. Нагляд за виконанням цього Закону

Стаття 10. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги

Стаття 11. Відповідальність посадових осіб і громадян

Розділ IV Прикінцеві положення

Розділ IV Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію