Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про службу в органах місцевого самоврядування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 976-IV (976-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 46, ст.367
№ 1215-IV (1215-15) від 02.10.2003, ВВР, 2004, № 10, ст.104)

(Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
№ 21-рп/2003 (v021p710-03) від 25.12.2003)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2105-IV (2105-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.32
№ 2186-IV (2186-15) від 16.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.90
№ 2317-IV (2317-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.177
№ 3108-IV (3108-15) від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18)

(Додатково див. Закон
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11,
ст.96)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 3251-IV (3251-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.121)

{Додатково див. ст. 97 Закону
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710-07) від 09.07.2007}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 8-рп/2007 (v008p710-07) від 16.10.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1622-VI (1622-17) від 04.09.2009, ВВР, 2010, № 4, ст.18
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3668-VI (3668-17) від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 4161-VI (4161-17) від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.334
№ 4661-VI (4661-17) від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64
№ 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 224-VII (224-18) від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1166-VII (1166-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1700-VII (1700-18) від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 76-VIII (76-19) від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII (213-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 889-VIII (889-19) від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 911-VIII (911-19) від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1774-VIII (1774-19) від 06.12.2016}

Цей Закон регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

close icon
Структура документа
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Служба в органах місцевого самоврядування

Стаття 2. Посадова особа місцевого самоврядування

Стаття 3. Посади в органах місцевого самоврядування

Стаття 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування

Стаття 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування

Стаття 6. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування

Розділ II Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 7. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 8. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування

Розділ III Проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар'єра

Стаття 10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

Стаття 11. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби

Стаття 12-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 13. Фінансовий контроль

Стаття 14. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування

Стаття 15. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 16. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування

Стаття 17. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 18. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування

Стаття 19. Інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування

Розділ IV Припинення служби в органах місцевого самоврядування

Стаття 20. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

Розділ V Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 21. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення

Стаття 22. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування

Розділ VI Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

Стаття 24. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування

Розділ VII Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію