Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
Редакції документа
Редакція діє з  28.04.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 5411-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.587 
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883 
№ 1586-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162 
№ 78-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.41 
№ 218-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.122 
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386 
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17 
№ 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555 
№ 1736-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.816 
№ 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 
№ 2277-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.58 
№ 2491-VIII від 05.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.369
Кодексом
№ 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
Законами
№ 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299
№ 361-IX від 06.12.2019}

close icon
Структура документа
Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Предмет та мета Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Розділ II Правовий статус Фонду та його керівні органи

Стаття 3. Правовий статус Фонду

Стаття 4. Функції Фонду

Стаття 5. Підзвітність Фонду

Стаття 6. Нормативно-правові акти Фонду

Стаття 7. Звітність Фонду

Стаття 8. Склад та порядок формування адміністративної ради Фонду

Стаття 9. Повноваження адміністративної ради Фонду та голови адміністративної ради Фонду

Стаття 10. Порядок роботи адміністративної ради Фонду

Стаття 11. Виконавча дирекція Фонду

Стаття 12. Повноваження виконавчої дирекції Фонду

Стаття 13. Призначення на посаду та звільнення з посади директора - розпорядника Фонду

Стаття 14. Повноваження директора - розпорядника Фонду

Стаття 15. Внутрішній аудит

Стаття 16. Працівники Фонду

Розділ III Участь у Фонді

Стаття 17. Учасники Фонду

Стаття 18. Інформація для вкладників

Розділ IV Порядок формування коштів Фонду

Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду

Стаття 20. Розпорядження коштами Фонду

Стаття 21. Початковий збір до Фонду

Стаття 22. Регулярний збір до Фонду

Стаття 23. Спеціальний збір до Фонду

Стаття 24. Пеня за несплату та несвоєчасну сплату зборів до Фонду, штрафи за адміністративні порушення

Стаття 25. Кредитування Фонду та внесення державою коштів на безповоротній основі

Розділ V Гарантії Фонду та відшкодування коштів за вкладами

Стаття 26. Гарантії за вкладом

Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами

Стаття 28. Розрахунки з вкладниками

Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку

Розділ VI Регулятивна діяльність Фонду

Стаття 30. Регулювання Фондом діяльності банків

Стаття 31. Звітність банків перед Фондом

Стаття 32. Перевірки банків

Стаття 33. Адміністративно-господарські санкції щодо банків за порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб

Розділ VII Тимчасова адміністрація

Стаття 34. Запровадження тимчасової адміністрації

Стаття 35. Вимоги до уповноваженої особи Фонду

Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації

Стаття 37. Повноваження уповноваженої особи Фонду

Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку

Стаття 39. План врегулювання

Стаття 391. Особливості проведення Фондом відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку

Стаття 40. Особливості передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку

Стаття 41. Особливості продажу неплатоспроможного банку

Стаття 411. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави

Стаття 42. Особливості утворення та продажу перехідного банку

Стаття 421. Особливості відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком

Стаття 43. Фінансова підтримка з боку Фонду

Розділ VIII Ліквідація банків

Стаття 44. Ліквідація банку і призначення уповноваженої особи Фонду

Стаття 45. Оголошення про ліквідацію банку

Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку

Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду

Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку

Стаття 49. Заходи з підготовки задоволення вимог кредиторів

Стаття 50. Формування ліквідаційної маси банку

Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується

Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

Стаття 521. Збереження документів

Стаття 522. Спеціалізована установа

Стаття 53. Завершення ліквідації банку

Стаття 54. Оскарження рішень

Розділ IХ Координація діяльності Фонду з Національним банком України

Стаття 55. Співпраця та координація діяльності між Фондом та Національним банком України

Стаття 56. Надання інформації для Фонду

Стаття 57. Надання інформації для Національного банку України та інших державних органів

Стаття 58. Безспірне списання своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду

Розділ Х Прикінцеві та перехідні положення

Розділ Х Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію