Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  10.12.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 1071-IX від 04.12.2020}

Цей Закон визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

close icon
Структура документа
Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Суб’єкти малого і середнього підприємництва

Стаття 2. Законодавство у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

Розділ ІI Державна політика у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

Стаття 3. Мета і принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

Розділ ІІІ Органи, що забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва в Україні, та їх повноваження

Стаття 5. Органи, що забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Стаття 8. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Стаття 10. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Стаття 11. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Розділ ІV Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

Стаття 12. Умови надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

Стаття 13. Обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

Стаття 14. Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва

Стаття 15. Види державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

Стаття 16. Фінансова державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

Стаття 17. Фонди підтримки підприємництва

Стаття 18. Інформаційна державна підтримка

Стаття 19. Консультаційна державна підтримка

Стаття 20. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки та промислового виробництва

Стаття 21. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність

Стаття 22. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу

Розділ V Прикінцеві положення

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовити персональну презентацію