Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Редакція діє з  01.12.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про регулювання містобудівної діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537
№ 4052-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.274
№ 4220-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.345
№ 4570-VI від 22.03.2012, ВВР, 2012, № 51, ст.576
№ 5018-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.212
№ 5021-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.214
№ 5059-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.251
Кодексом
№ 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 34-35, ст.458
Законами
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 5496-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 1, ст.4
№ 606-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.744
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058
№ 92-VIII від 13.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.59
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 320-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 1472-VIII від 14.07.2016, ВВР, 2016, № 34, ст.592
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833
№ 1817-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 9, ст.68
№ 1854-VIII від 21.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст.145
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2020-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 22, ст.257
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2118-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 33, ст.359
№ 2119-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 34, ст.370
№ 2276-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.57
№ 2314-VIII від 01.03.2018, ВВР, 2018, № 15, ст.121
№ 2354-VIII від 20.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.138
№ 2363-VIII від 22.03.2018, ВВР, 2018, № 17, ст.153
№ 2517-VIII від 04.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.317
№ 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399
№ 2712-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 23, ст.89
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299
№ 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу XII
№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377
№ 473-IX від 16.01.2020
№ 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року
№ 711-IX від 17.06.2020}

{У тексті Закону, крім частини другої статті 9, слова "державні будівельні норми, стандарти і правила" в усіх відмінках замінено словами "будівельні норми, державні стандарти і правила" у відповідному відмінку згідно із Законом № 4220-VI від 22.12.2011}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" у відповідному відмінку, слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція", "інспекція державного архітектурно-будівельного контролю", "відповідна інспекція державного архітектурно-будівельного контролю" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку та числі, а слово "спеціально" виключено згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

{Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 31 пункту 7 Закону № 5496-VI від 20.11.2012}

{У тексті Закону слова "державні стандарти" та "стандарти" у всіх відмінках виключено згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Планування і забудова територій

Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності

Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти містобудування

Стаття 5. Обов’язковість дотримання вимог містобудівної документації

Розділ ІІ Управління у сфері містобудівної діяльності

Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності, державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Стаття 8. Організація планування та забудови територій

Стаття 9. Нормативне регулювання планування та забудови територій

Розділ ІІІ Планування територій

Стаття 10. Фінансування робіт з планування територій

Стаття 11. Планування територій на державному рівні

Стаття 12. Розроблення та затвердження схем планування окремих частин території України

Стаття 13. Планування територій на регіональному рівні

Стаття 14. Розроблення та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів

Стаття 15. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів

Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні

Стаття 17. Генеральний план населеного пункту

Стаття 18. План зонування території

Стаття 19. Детальний план території

Стаття 20. Архітектурно-містобудівні ради

Стаття 21. Громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів

Стаття 22. Містобудівний кадастр

Стаття 22-1. Єдина державна електронна система у сфері будівництва

Стаття 22-2. Реєстр будівельної діяльності

Стаття 22-3. Електронний кабінет

Стаття 22-4. Портал електронної системи

Стаття 23. Містобудівний моніторинг

Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності

Розділ IV Регулювання забудови територій

Стаття 25. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб

Стаття 26. Забудова територій

Стаття 26-1. Подання документів для отримання адміністративних та інших визначених цим Законом послуг у сфері будівництва та отримання результатів їх розгляду

Стаття 26-2. Ідентифікатор об’єкта будівництва та закінченого будівництвом об’єкта

Стаття 26-3. Адреса об’єкта нерухомого майна

Стаття 26-4. Особливості присвоєння, коригування адреси після запровадження електронної системи щодо об’єктів, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано до запровадження такої системи

Стаття 26-5. Особливості присвоєння, зміни, коригування адреси до запровадження електронної системи

Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Стаття 28. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності

Стаття 29. Вихідні дані

Стаття 30. Технічні умови

Стаття 31. Проектна документація на будівництво

Стаття 32. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд

Стаття 33. Здійснення комплексної забудови території

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт

Стаття 35. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Стаття 36. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт

Стаття 37-1. Ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів

Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об’єктів

Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

Стаття 391. Внесення змін до повідомлення або декларації про готовність об’єкта до експлуатації, скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або припинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення

Стаття 392. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів

Стаття 39-3. Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна

Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний контроль

Стаття 411. Державний архітектурно-будівельний нагляд

Розділ V Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Стаття 18. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія

Замовити персональну презентацію