Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
Редакція діє з  06.04.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 2-3, ст.36)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11,
ст.96
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 932-V (932-16) від 13.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст.366}

 {Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 (v0a6p710-07) від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 878-VI (878-17) від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 23, ст.284
№ 4064-VI (4064-17) від 18.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.279
№ 4213-VI (4213-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.381
№ 5290-VI (5290-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 1590-VII (1590-18) від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1184
№ 1609-VII (1609-18) від 23.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1193
№ 124-VIII (124-19) від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 766-VIII (766-19) від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 2078-VIII (2078-19) від 06.06.2017, ВВР, 2017, № 30, ст.324
№ 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2318-VIII (2318-19) від 13.03.2018}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "орган праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" та "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" і "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" і "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017}

Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) визначає основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 4213-VI (4213-17) від 22.12.2011}

close icon
Структура документа
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 3. Основні завдання законодавства України з питань реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 4. Сфера дії Закону

Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 6. Державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 7. Медико-соціальна експертиза

Стаття 8. Експертиза професійної придатності осіб з інвалідністю

Розділ II Повноваження органів виконавчої влади у сфері реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та ветеранів війни

Стаття 10. Основні повноваження центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 11. Основні повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері реабілітації осіб з інвалідністю

Розділ III Система реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Стаття 12. Структура системи реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Стаття 13. Типи реабілітаційних установ

Стаття 14. Створення та припинення діяльності реабілітаційних установ

Стаття 15. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації

Стаття 16. Державна типова програма реабілітації осіб з інвалідністю

Розділ IV Забезпечення діяльності реабілітаційних установ

Стаття 17. Організація реабілітаційного процесу

Стаття 18. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах

Стаття 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах

Стаття 20. Організація харчування в реабілітаційних установах

Стаття 21. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ

Стаття 22. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ

Розділ V Складові системи реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю

Стаття 24. Види реабілітаційних заходів

Стаття 25. Форми реабілітаційних заходів

Стаття 26. Засоби реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 27. Виплата грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 28. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Стаття 29. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

Стаття 30. Учасники реабілітаційного процесу

Стаття 31. Основні права осіб з інвалідністю при проведенні реабілітації

Стаття 32. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг

Стаття 33. Медична реабілітація

Стаття 34. Рання реабілітація дітей з інвалідністю

Стаття 35. Фізична реабілітація

Стаття 36. Психологічна реабілітація

Стаття 37. Соціальна реабілітація

Стаття 38. Професійна реабілітація

Стаття 39. Трудова реабілітація

Стаття 40. Фізкультурно-спортивна реабілітація

Розділ VI Фінансове та інформаційне забезпечення системи реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Стаття 41. Стаття 41. Інформаційне забезпечення системи реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації осіб з інвалідністю

Стаття 43. Звітність з питань реабілітації осіб з інвалідністю

Розділ VII Міжнародне співробітництво

Стаття 44. Організація міжнародного співробітництва

Розділ VIII Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію осіб з інвалідністю

Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію осіб з інвалідністю

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію