Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
Редакція діє з  09.12.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про реабілітацію інвалідів в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 2-3, ст.36)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 932-V (932-16) від 13.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст.366}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 (v0a6p710-07) від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 878-VI (878-17) від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 23, ст.284
№ 4064-VI (4064-17) від 18.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.279
№ 4213-VI (4213-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.381
№ 5290-VI (5290-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 1590-VII (1590-18) від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1184
№ 1609-VII (1609-18) від 23.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1193
№ 124-VIII (124-19) від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 766-VIII (766-19) від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "орган праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" та "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012}

Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) визначає основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 4213-VI (4213-17) від 22.12.2011}

close icon
Структура документа
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів

Стаття 3. Основні завдання законодавства України з питань реабілітації інвалідів

Стаття 4. Сфера дії Закону

Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів

Стаття 6. Державне управління системою реабілітації інвалідів

Стаття 7. Медико-соціальна експертиза

Стаття 8. Експертиза професійної придатності інвалідів

Розділ II Повноваження органів виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни

Стаття 10. Основні повноваження центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів

Стаття 11. Основні повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері реабілітації інвалідів

Розділ III Система реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів

Стаття 12. Структура системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів

Стаття 13. Типи реабілітаційних установ

Стаття 14. Створення та припинення діяльності реабілітаційних установ

Стаття 15. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації

Стаття 16. Державна типова програма реабілітації інвалідів

Розділ IV Забезпечення діяльності реабілітаційних установ

Стаття 17. Організація реабілітаційного процесу

Стаття 18. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах

Стаття 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах

Стаття 20. Організація харчування в реабілітаційних установах

Стаття 21. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ

Стаття 22. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ

Розділ V Складові системи реабілітації інвалідів

Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації інваліда

Стаття 24. Види реабілітаційних заходів

Стаття 25. Форми реабілітаційних заходів

Стаття 26. Засоби реабілітації інвалідів

Технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів є:

Стаття 27. Виплата грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів

Стаття 28. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Стаття 29. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

Стаття 30. Учасники реабілітаційного процесу

Стаття 31. Основні права інвалідів при проведенні реабілітації

Стаття 32. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг

Стаття 33. Медична реабілітація

Стаття 34. Рання реабілітація дітей-інвалідів

Стаття 35. Фізична реабілітація

Стаття 36. Психологічна реабілітація

Стаття 37. Соціальна реабілітація

Стаття 38. Професійна реабілітація

Стаття 39. Трудова реабілітація

Стаття 40. Фізкультурно-спортивна реабілітація

Розділ VI Фінансове та інформаційне забезпечення системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів

Стаття 41. Інформаційне забезпечення системи реабілітації інвалідів

Стаття 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації інвалідів

Стаття 43. Звітність з питань реабілітації інвалідів

Розділ VII Міжнародне співробітництво

Стаття 44. Організація міжнародного співробітництва

Розділ VIII Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію інвалідів

Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію інвалідів

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію