Закон України "Про Рахункову палату"
Редакція діє з  01.01.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Рахункову палату

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 36, ст.360)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2265-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.45
№ 2478-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.368
№ 2621-VIII від 22.11.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.9
№ 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238
№ 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5
№ 293-IX від 14.11.2019, ВВР, 2020, № 6, ст.32
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 1052-IX від 03.12.2020}

Цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати.

close icon
Структура документа
Закон України "Про Рахункову палату"
Розділ І Загальні положення

Стаття 1. Статус Рахункової палати

Стаття 2. Правові основи діяльності Рахункової палати

Стаття 3. Принципи діяльності Рахункової палати та гарантії її незалежності

Стаття 4. Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

Стаття 5. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати

Стаття 6. Міжнародне співробітництво

Розділ ІІ Повноваження рахункової палати

Стаття 7. Повноваження Рахункової палати

Стаття 8. Права членів Рахункової палати

Стаття 9. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів державного бюджету

Стаття 10. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за надходженням коштів до державного бюджету, за управлінням об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

Стаття 11. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо фінансування державного бюджету, державного боргу і гарантованого державою боргу

Стаття 12. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо діяльності Національного банку України та інших фінансових установ

Стаття 13. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо виконання державного замовлення та здійснення закупівель

Стаття 14. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) суб’єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є одержувачами коштів державного бюджету

Стаття 15. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки, трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню

Стаття 16. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо таємних видатків державного бюджету

Розділ ІІІ Склад та структура рахункової палати, правовий статус її членів та посадових осіб апарату рахункової палати

Стаття 17. Склад та структура Рахункової палати

Стаття 18. Статус членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати

Стаття 19. Вимоги до члена Рахункової палати

Стаття 20. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати

Стаття 21. Повноваження Голови Рахункової палати

Стаття 22. Повноваження Секретаря Рахункової палати

Стаття 23. Повноваження члена Рахункової палати

Стаття 24. Умови оплати праці членів Рахункової палати і посадових осіб апарату Рахункової палати та гарантії їх соціального захисту

Розділ ІV Організація роботи рахункової палати

Стаття 25. Засідання Рахункової палати

Стаття 26. Рішення Рахункової палати

Стаття 27. Планування роботи Рахункової палати

Стаття 28. Регламент Рахункової палати

Стаття 29. Допоміжні органи Рахункової палати

Стаття 30. Інформація про діяльність Рахункової палати

Розділ V Порядок діяльності рахункової палати

Стаття 31. Підстава для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

Стаття 32. Права і обов’язки осіб, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати

Стаття 33. Права та обов’язки посадових осіб об’єкта контролю

Стаття 34. Акт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту

Стаття 35. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

Стаття 36. Реагування на рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення звіту

Розділ VІ Відносини рахункової палати з іншими державними органами

Стаття 37. Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами

Стаття 38. Відносини Рахункової палати з Президентом України

Стаття 39. Відносини Рахункової палати з Кабінетом Міністрів України

Стаття 40. Відносини Рахункової палати з органом державного фінансового контролю

Стаття 41. Відносини Рахункової палати з правоохоронними органами

Розділ VІІ Аудит рахункової палати

Стаття 42. Внутрішній аудит Рахункової палати

Стаття 43. Зовнішній аудит Рахункової палати та зовнішнє оцінювання її діяльності

Розділ VІІІ Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію