Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
Редакція діє з  28.12.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про радіочастотний ресурс України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.298)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1280-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 12, ст.155
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250}

 {Закон в редакції Закону
№ 1876-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 48, ст.526}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2119-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.34
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3317-IV від 12.01.2006, ВВР, 2006, № 18, ст.155
№ 3380-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.188
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215
№ 3475-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 30, ст.258
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

 {Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 885-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.299
№ 1519-VI від 18.11.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.1
№ 2299-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.482
№ 2391-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 38, ст.503
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 3566-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.35
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 4311-VI від 12.01.2012, ВВР, 2012, № 39, ст.461
№ 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{У тексті Закону слова "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" у всіх відмінках замінено словами "Український державний центр радіочастот" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1280-IV від 18.11.2003}

{У тексті Закону, крім пункту 7 розділу IX "Прикінцеві положення", слова "НКРЗ" та "ДІЗ" замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Терміни та їх визначення

Стаття 2. Мета Закону

Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України

Стаття 4. Сфера дії Закону

Розділ II Користувачі радіочастотного ресурсу України

Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України

Стаття 6. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу України

Стаття 7. Відповідальність користувачів радіочастотного ресурсу України

Розділ III Державне управління радіочастотним ресурсом України

Стаття 8. Засади управління радіочастотним ресурсом України

Стаття 9. Органи державного управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Розділ IV Державне регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 12. Орган державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 13. Засади державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 14. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 16. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України

Стаття 19. Радіочастотний моніторинг

Стаття 20. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України

Стаття 21. План використання радіочастотного ресурсу України

Стаття 22. Конверсія радіочастотного ресурсу України

Стаття 23. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Розділ V Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 25. Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

Стаття 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 28. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування

Стаття 291. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування

Розділ VI Користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 34. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 35. Видача дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 36. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 37. Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

Стаття 40. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата - користувача радіочастотного ресурсу України

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

Стаття 43. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію

Стаття 44. Продовження дії дозволу на експлуатацію

Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію

Стаття 46. Переоформлення дозволів на експлуатацію

Стаття 47. Видача дубліката дозволів на експлуатацію

Стаття 48. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію

Стаття 49. Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Розділ VII Особливості регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

Стаття 51. Особливості використання радіочастотного ресурсу України суднами, космічними системами та літальними апаратами

Стаття 52. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України

Стаття 53. Особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами

Стаття 54. Захист інтересів держави

Стаття 55. Використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану

Стаття 56. Радіозавади

Стаття 57. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України

Розділ VIII Міжнародне співробітництво

Стаття 59. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію