Закон України "Про публічні закупівлі"
Редакція діє з  20.12.2020
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про публічні закупівлі

 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1078-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.407
№ 1356-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 24, ст.488
№ 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808
№ 1761-VIII від 17.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.3
№ 2002-VIII від 06.04.2017, ВВР, 2017, № 21, ст.245
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2265-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.45
№ 2629-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 50, ст.400}

{В редакції Закону
№ 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289, ВВР, 2019, № 45, ст.289}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 300-IX від 14.11.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.12
№ 475-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.208
№ 530-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.100
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 808-IX від 17.07.2020
№ 954-IX від 03.11.2020
№ 1026-IX від 02.12.2020}

Цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Цей Закон також має на меті адаптувати законодавство України acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

close icon
Структура документа
Закон України "Про публічні закупівлі"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Замовники

Стаття 3. Сфера застосування Закону

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель

Стаття 5. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників

Стаття 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель

Розділ II Державне регулювання та контроль у сфері закупівель

Стаття 7. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль

Стаття 8. Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель

Стаття 9. Уповноважений орган

Розділ III Загальні умови здійснення закупівлі

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

Стаття 11. Організація закупівельної діяльності замовника

Стаття 12. Електронна система закупівель

Стаття 13. Процедури закупівлі

Стаття 14. Спрощені закупівлі

Стаття 15. Рамкові угоди

Стаття 16. Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі

Стаття 17. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

Стаття 18. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупівлі

Стаття 19. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель

Розділ IV Відкриті торги

Стаття 20. Умови застосування відкритих торгів

Стаття 21. Інформування про проведення відкритих торгів

Стаття 22. Тендерна документація

Стаття 23. Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності

Стаття 24. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї

Стаття 25. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції

Стаття 26. Порядок подання тендерних пропозицій/пропозицій

Стаття 27. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Стаття 28. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій

Стаття 29. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій

Стаття 30. Електронний аукціон

Стаття 31. Відхилення тендерних пропозицій

Стаття 32. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся

Стаття 33. Рішення про намір укласти договір про закупівлю

Розділ V Конкурентний діалог

Стаття 34. Умови застосування процедури конкурентного діалогу

Стаття 35. Проведення конкурентного діалогу

Розділ VІ Процедура торгів з обмеженою участю

Стаття 36. Умови застосування процедури торгів з обмеженою участю

Стаття 37. Оголошення про проведення торгів з обмеженою участю

Стаття 38. Кваліфікаційний відбір учасників процедури торгів з обмеженою участю

Стаття 39. Другий етап торгів з обмеженою участю

Розділ VII Переговорна процедура закупівлі

Стаття 40. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

Розділ VIII Договір про закупівлю

Стаття 41. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього

Стаття 42. Звіт про виконання договору про закупівлю

Стаття 43. Нікчемність договору про закупівлю

Розділ IX Відповідальність у сфері публічних закупівель

Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Розділ X Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію