Закон України "Про публічні закупівлі"
Редакція діє з  11.06.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про публічні закупівлі

 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89)

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1078-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.407
№ 1356-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 24, ст.488
№ 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808
№ 1761-VIII від 17.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.3
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312}

{Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання; з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників - див. пункт 1 розділу IX цього Закону}

Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

close icon
Структура документа
Закон України "Про публічні закупівлі"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 3. Принципи здійснення закупівель

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель

Стаття 5. Недискримінація учасників

Стаття 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель

Розділ II Державне регулювання та контроль у сфері закупівель

Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель

Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

Стаття 9. Громадський контроль у сфері публічних закупівель

Розділ III Загальні умови здійснення закупівлі

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

Стаття 11. Тендерний комітет та уповноважені особи замовника

Стаття 12. Процедури закупівлі

Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами

Стаття 14. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі

Стаття 15. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель

Стаття 16. Кваліфікаційні критерії

Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

Стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Розділ IV Процедура відкритих торгів

Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів

Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів

Стаття 22. Тендерна документація

Стаття 23. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї

Стаття 24. Забезпечення тендерної пропозиції

Стаття 25. Порядок подання тендерних пропозицій

Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Стаття 27. Розкриття тендерних пропозицій

Стаття 28. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій

Стаття 29. Електронний аукціон

Стаття 30. Відхилення тендерних пропозицій

Стаття 31. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Стаття 32. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю

Розділ V Конкурентний діалог

Стаття 33. Умови застосування конкурентного діалогу

Стаття 34. Порядок проведення конкурентного діалогу

Розділ VI Переговорна процедура закупівлі

Стаття 35. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

Розділ VII Договір про закупівлю

Стаття 36. Основні вимоги до договору про закупівлю

Стаття 37. Недійсність договору про закупівлю

Розділ VIII Відповідальність у сфері публічних закупівель

Стаття 38. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Розділ IX Прикінцеві та перехідні положення

Розділ IX Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію