Закон України "Про професійно-технічну освіту"
Редакція діє з  05.03.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про професійно-технічну освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 652-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.218
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 3167-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.104
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 5498-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 52, ст.729
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.104}

{Установити, що у 2016 році норми і положення статей 41 та 441, абзацу третього частини другої статті 47 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку; слова "Міністерство праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

close icon
Структура документа
Закон України "Про професійно-технічну освіту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про професійно-технічну освіту

Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну освіту"

Стаття 3. Професійно-технічна освіта

Стаття 4. Система професійно-технічної освіти

Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти

Розділ II Управління та організація професійно-технічної освіти

Стаття 6. Органи управління професійно-технічною освітою

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти

Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади

Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою

Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти

Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти

Стаття 12. Форми професійно-технічної освіти

Стаття 13. Ступеневість професійно-технічної освіти

Стаття 14. Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів

Стаття 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійно-технічної освіти

Стаття 16. Документи про професійно-технічну освіту

Розділ III Професійно-технічні навчальні заклади

Стаття 17. Визначення професійно-технічного навчального закладу

Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів

Стаття 19. Умови та порядок створення професійно-технічного навчального закладу

Стаття 20. Засновники професійно-технічних навчальних закладів

Стаття 21. Статус професійно-технічного навчального закладу

Стаття 22. Основні повноваження та напрями діяльності професійно-технічного навчального закладу

Стаття 23. Органи громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу

Стаття 24. Керівник професійно-технічного навчального закладу

Розділ IV Організація навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах

Стаття 25. Форми організації навчального процесу

Стаття 26. Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація

Стаття 27. Навчальний та канікулярний час учня, слухача

Стаття 28. Робочий час педагогічного працівника

Стаття 29. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти

Стаття 291. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів

Розділ V Зміст професійно-технічної освіти

Стаття 30. Загальні положення

Стаття 31. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Стаття 32. Державні стандарти професійно-технічної освіти

Стаття 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

Стаття 331. Професійний стандарт

Стаття 34. Навчальний план, навчальна програма

Стаття 35. Оновлення змісту професійно-технічної освіти

Розділ VI Суб'єкти професійно-технічної освіти

Стаття 36. Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу

Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Стаття 38. Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального закладу

Стаття 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Стаття 40. Заохочення учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Розділ VII Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів

Стаття 41. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, яким забезпечується особливий соціальний захист

Стаття 42. Соціальний захист інвалідів

Стаття 43. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Стаття 44. Соціальний захист учнів, слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Стаття 441. Соціальний захист учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи

Розділ VIII Педагогічні працівники

Стаття 45. Поняття і загальні положення

Стаття 46. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти

Стаття 47. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників

Стаття 48. Відповідальність педагогічних працівників

Розділ IX Фінансово-економічні відносини у галузі професійно-технічної освіти

Стаття 49. Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти

Стаття 50. Фінансування професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти

Стаття 51. Додаткові джерела фінансування професійно-технічного навчального закладу

Розділ X Міжнародне співробітництво

Стаття 52. Міжнародне співробітництво в системі професійно-технічної освіти

Стаття 53. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі професійно-технічної освіти

Розділ XI Відповідальність за порушення Закону України "Про професійно-технічну освіту"

Стаття 54. Відповідальність за порушення Закону України "Про професійно-технічну освіту"

Розділ XII Прикінцеві положення

Розділ XII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію