Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
Редакція діє з  13.10.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про професійну (професійно-технічну) освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 652-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.218
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 3167-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.104
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 5498-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 52, ст.729
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.104
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250
№ 2541-VIII від 06.09.2018}

{Установити, що у 2016 році норми і положення статей 41 та 441, абзацу третього частини другої статті 47 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку; слова "Міністерство праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018}

{У назві та тексті Закону слова "професійно-технічна освіта", "професійно-технічний навчальний заклад", "навчальний заклад", "вищий навчальний заклад", "учні, слухачі", "заклад і установа професійно-технічної освіти", "сфера освіти", "державна політика у сфері освіти", "навчальна програма", "директор", "професійно-технічне навчання" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "професійна (професійно-технічна) освіта", "заклад професійної (професійно-технічної) освіти", "заклад освіти", "заклад вищої освіти", "здобувачі освіти", "заклад освіти та установа професійної (професійно-технічної) освіти", "сфера освіти і науки", "державна політика у сфері освіти і науки", "освітня програма", "керівник", "професійне (професійно-технічне) навчання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

close icon
Структура документа
Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про професійну (професійно-технічну) освіту

Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

Стаття 3. Професійна (професійно-технічна) освіта

Стаття 4. Система професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 5. Право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ II Управління та організація професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 6. Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійною (професійно-технічною) освітою

Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузі професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 12. Форми професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 13. Ступеневість професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 14. Прийом громадян до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 16. Документи про професійну (професійно-технічну) освіту

Розділ III Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 17. Визначення закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 18. Типи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 19. Умови та порядок створення закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 20. Засновники закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 21. Статус закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 22. Основні повноваження та напрями діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 23. Органи громадського самоврядування закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 24. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ IV Організація навчального процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 25. Форми організації навчального процесу

Стаття 26. Контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх кваліфікаційна атестація

Стаття 27. Навчальний та канікулярний час здобувача освіти

Стаття 28. Робочий час педагогічного працівника

Стаття 29. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 291. Науково-методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ V Зміст професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 30. Загальні положення

Стаття 31. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 32. Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 331. Професійний стандарт

Стаття 34. Навчальний план, освітня програма

Стаття 35. Оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ VI Суб'єкти професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 36. Здобувач освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 37. Права здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 38. Гарантії соціального захисту здобувача освіти та випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 39. Обов'язки і відповідальність здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 40. Заохочення здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ VII Особливий соціальний захист здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 41. Здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яким забезпечується особливий соціальний захист

Стаття 42. Соціальний захист осіб з інвалідністю

Стаття 43. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Стаття 44. Соціальний захист здобувачів освіти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Стаття 441. Соціальний захист учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи

Розділ VIII Педагогічні працівники

Стаття 45. Поняття і загальні положення

Стаття 46. Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та установ професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 47. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників

Стаття 48. Відповідальність педагогічних працівників

Розділ IX Фінансово-економічні відносини у галузі професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 49. Відносини власності в галузі професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 50. Фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти та установ професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 51. Додаткові джерела фінансування закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ X Міжнародне співробітництво

Стаття 52. Міжнародне співробітництво в системі професійної (професійно-технічної) освіти

Стаття 53. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі професійної (професійно-технічної) освіти

Розділ XI Відповідальність за порушення закону україни "про професійну (професійно-технічну) освіту"

Стаття 54. Відповідальність за порушення Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

Розділ XII Прикінцеві положення

Розділ XII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію