Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 45, ст.397)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 11-рп/2000 від 18.10.2000}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 11-рп/2000 від 18.10.2000}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2886-III від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 11, ст.79
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 905-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.318
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216
№ 5458-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 47, ст.659
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 630-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.375
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{Установити, що у 2016 році норми і положення статті 44 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінено словами "державні органи" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

close icon
Структура документа
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Професійні спілки

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Законодавство про профспілки

Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок

Стаття 6. Право на об'єднання у профспілки

Стаття 7. Членство у профспілках

Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об'єднань

Стаття 9. Міжнародні зв'язки профспілок

Стаття 10. Рівність профспілок

Стаття 11. Статус професійних спілок

Стаття 12. Незалежність профспілок

Стаття 13. Професійні спілки та держава

Стаття 13-1. Професійні спілки, їх об'єднання та організації роботодавців, їх об'єднання

Стаття 14. Статути профспілок

Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілок

Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об'єднань

Стаття 17. Символіка профспілок, їх об'єднань

Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань

Розділ II Права та обов'язки профспілок, їх об'єднаннь

Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок

Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю

Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення

Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян

Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування

Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності

Стаття 26. Права профспілок, їх об'єднань у вирішенні трудових спорів

Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів

Стаття 28. Право профспілок, їх об'єднань на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку

Стаття 29. Право профспілок, їх об'єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій

Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля

Стаття 31. Права профспілок, їх об'єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих

Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян

Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб

Стаття 34. Власність профспілок, їх об'єднань

Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань

Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів

Розділ III Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Розділ IV Гарантії прав профспілок

Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок

Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів

Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок

Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи

Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

Розділ V Відповідальність за порушення законодавства про профспілки

Стаття 46. Відповідальність посадових осіб

Розділ VI Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію