Закон України "Про прикордонний контроль"
Редакція діє з  08.12.2009
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

                     Про прикордонний контроль

                               (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 6, ст.46)

Цей Закон визначає правові основи здійснення прикордонного контролю, порядок його здійснення, умови перетинання державного кордону України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про прикордонний контроль"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Організаційні засади здійснення прикордонного контролю

Стаття 3. Правові засади здійснення прикордонного контролю

Стаття 4. Принципи організації та здійснення прикордонного контролю

Стаття 5. Місце здійснення прикордонного контролю

Розділ II Процедури прикордонного контролю

Стаття 6. Загальні процедури прикордонного контролю

Стаття 7. Прикордонний контроль осіб

Стаття 8. Умови перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства у разі в'їзду в Україну

Стаття 9. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в'їзду в Україну

Стаття 10. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час виїзду з України

Стаття 11. Спрощення прикордонного контролю

Стаття 12. Відмітка про перетинання державного кордону

Стаття 13. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

Стаття 14. Порядок відмови у перетинанні державного кордону іноземцям, особам без громадянства та громадянам України

Розділ III Особливості здійснення прикордонного контролю

Стаття 15. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

Стаття 16. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення

Стаття 17. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного сполучення

Стаття 18. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для морського та річкового сполучення

Стаття 19. Прикордонний контроль круїзних суден

Стаття 20. Прикордонний контроль яхт

Стаття 21. Прикордонний контроль риболовних суден

Стаття 22. Прикордонний контроль поромів закордонного сполучення

Стаття 23. Особливості прикордонного контролю окремих категорій осіб

Стаття 24. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства у пунктах пропуску через державний кордон

Розділ IV Взаємодія та співпраця з питань здійснення прикордонного контролю

Стаття 25. Взаємодія державних органів влади України під час здійснення пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон

Стаття 26. Спільний прикордонний контроль із суміжними державами

Розділ V Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію