Закон України "Про позашкільну освіту"
Редакція діє з  28.09.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про позашкільну освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)

{Додатково див. Закон
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2626-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 28, ст.372
№ 876-V від 05.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст.363
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законами
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 453-VIII від 19.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.277
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

{Установити, що у 2016 році  норми і положення абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, частини першої статті 22  цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону:

слова "позашкільний навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами "заклад позашкільної освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "навчальні заклади" в усіх відмінках замінено словами "заклади освіти" у відповідному відмінку;

слова "навчально-виховний процес" в усіх відмінках замінено словами "освітній процес" у відповідному відмінку;

слова "загальноосвітній навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами "заклад загальної середньої освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова і цифри "професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації" в усіх відмінках замінено словами "заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої" у відповідному відмінку;

слова "початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання)" в усіх відмінках і числах замінено словами "мистецька школа" у відповідному відмінку і числі;

слова "у позаурочний та позанавчальний час" виключено

згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.

close icon
Структура документа
Закон України "Про позашкільну освіту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту

Стаття 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту"

Стаття 4. Позашкільна освіта

Стаття 5. Структура позашкільної освіти

Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти

Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти

Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти

Розділ II Організація позашкільної освіти

Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти

Стаття 11. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти

Стаття 12. Заклад позашкільної освіти

Стаття 13. Установчі документи закладу позашкільної освіти

Стаття 14. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти

Розділ III Організація позашкільної освіти у закладі позашкільної освіти

Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти

Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти

Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти

Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти

Розділ IV Учасники освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Стаття 19. Учасники освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Стаття 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти

Стаття 21. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти

Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

Розділ V Фінансово-господарська діяльність і матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти

Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність закладу позашкільної освіти

Стаття 27. Матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти

Стаття 28. Платні послуги у сфері позашкільної освіти

Розділ VI Міжнародне співробітництво

Стаття 29. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної освіти

Розділ VII Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту

Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту

Розділ VIII Прикінцеві положення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію