Закон України "Про поштовий зв'язок"
Редакція діє з  01.01.2005
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про поштовий зв'язок

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 6, ст.39)

(Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного суду № 10-рп/2003 (v010p710-03) від 28.05.2003)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1722-IV (1722-15) від 18.05.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.429 № 1954-IV (1954-15) від 01.07.2004, ВВР, 2004, № 51, ст.554)

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв'язку і користувачами їх послуг.

 
close icon
Структура документа
Закон України "Про поштовий зв'язок"
Статьи длкумента

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Законодавство про поштовий зв'язок України

Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку

Стаття 4. Вживання мов у сфері надання послуг поштового зв'язку

Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв'язку

Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку

Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку

Стаття 8. Компетенція органів виконавчої влади у сфері надання послуг поштового зв'язку

Стаття 9. Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку

Стаття 10. Стандартизація і сертифікація засобів поштового зв'язку

Стаття 11. Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку

Стаття 12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Стаття 13. Порядок надання послуг поштового зв'язку

Стаття 14. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів

Стаття 15. Особливості діяльності національного оператора

Стаття 16. Персонал оператора

Стаття 17. Права та обов'язки операторів

Стаття 18. Відповідальність операторів

Стаття 19. Права та обов'язки користувачів

Стаття 20. Функціонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацій

Стаття 21. Поштові марки

Стаття 22. Транспортні засоби поштового зв'язку

Стаття 23. Особливості використання засобів поштового зв'язку

Стаття 24. Економічні основи діяльності операторів

Стаття 25. Виконання державних замовлень щодо надання послуг поштового зв'язку

Стаття 26. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень

Стаття 27. Міжнародне співробітництво

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про поштовий зв'язок

Стаття 29. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію