Закон України "Про поховання та похоронну справу"
Редакція діє з  01.01.2019
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про поховання та похоронну справу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 7, ст.47)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2246-IV (2246-15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.105
№ 3410-IV (3410-15) від 08.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.197
№ 880-VI (880-17) від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 25, ст.309
№ 1166-VI (1166-17) від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.459
№ 1254-VI (1254-17) від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1194-VII (1194-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 766-VIII (766-19) від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482

№ 2427-VIII (2427-19) від 17.05.2018}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012}

Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання.

close icon
Структура документа
Закон України "Про поховання та похоронну справу"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття поховання

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Правові основи діяльності в галузі поховання

Стаття 4. Основні принципи діяльності в галузі поховання

Стаття 5. Державні стандарти, інші нормативні документи в галузі поховання

Стаття 6. Право громадян на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті

Стаття 7. Гарантії конфіденційності інформації про померлого

Розділ II Організація поховання та похоронна справа

Стаття 8. Організація діяльності в галузі поховання

Стаття 9. Ритуальні служби

Стаття 10. Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності

Стаття 11. Поховання померлого

Стаття 12. Надання ритуальних послуг

Стаття 13. Допомога на поховання

Стаття 14. Безоплатне поховання

Стаття 15. Поховання померлих військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та осіб начальницького і рядового складу податкової міліції

Стаття 16. Поховання померлих одиноких громадян

Стаття 17. Поховання померлих, які проживали в закладах різних типів

Стаття 18. Поховання померлих осіб, які відбували покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах

Стаття 19. Поховання інфікованого тіла

Стаття 20. Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства

Стаття 21. Перепоховання останків померлих

Стаття 22. Переміщення тіл померлих через державний кордон України

Розділ III Організація місць поховань

Стаття 23. Місце поховання

Стаття 24. Місця невідомих поховань

Стаття 25. Могили

Стаття 26. Види поховань померлих

Стаття 27. Реєстрація поховань померлих

Стаття 28. Право власності на земельну ділянку, де розміщене місце поховання, а також на об'єкти, розташовані на місці поховання

Стаття 29. Власники колумбарних ніш, намогильних споруд, склепів

Стаття 30. Утримання місць поховань

Стаття 31. Охорона місць поховань

Розділ IV Відповідальність за порушення законодавства про поховання померлих

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про поховання померлих

Розділ V Міжнародне співробітництво в галузі поховання

Стаття 33. Участь України в міжнародному співробітництві в галузі поховання

Розділ VI Прикінцеві положення

Розділ VI прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію