Закон України "Про племінну справу у тваринництві"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про племінну справу у тваринництві

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 2, ст. 7)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3773-XII (3773-12) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 2, ст. 8}

{В редакції Закону
№ 1328-XIV (1328-14) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 6-7, ст.37}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 546-IV (546-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 23, ст.145
№ 2374-VI (2374-17) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.494
№ 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
№ 222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
№ 867-VIII (867-19) від 08.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.40}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012}

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та організаційні основи племінної справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.

close icon
Структура документа
Закон України "Про племінну справу у тваринництві"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про племінну справу у тваринництві

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Об'єкти племінної справи у тваринництві

Стаття 5. Суб'єкти племінної справи у тваринництві

Стаття 6. Завдання племінної справи у тваринництві

Стаття 7. Права та обов'язки суб'єктів племінної справи у тваринництві

Розділ II Організація племінної справи у тваринництві

Стаття 8. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві

Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві

Розділ III Вимоги до роботи з племінними (генетичними) ресурсами

Стаття 10. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів

Стаття 11. Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві

Стаття 12. Експорт та імпорт племінних (генетичних) ресурсів

Стаття 13. Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів

Стаття 14. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами

Розділ IV Державне управління в галузі племінної справи у тваринництві

Стаття 15. Органи, що здійснюють державне управління в галузі племінної справи у тваринництві

Стаття 151. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі племінної справи у тваринництві

Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва

Стаття 17. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві

Розділ V Державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві

Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

Стаття 181. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві

Стаття 19. Права та обов'язки державних інспекторів з племінної справи у тваринництві

Стаття 20. Розгляд спорів, що виникають між суб'єктами племінної справи у тваринництві

Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві

Розділ VI Фінансування діяльності державних інспекцій з племінної справи у тваринництві і загальнодержавних програм селекції у тваринництві

Стаття 23. Фінансування загальнодержавних програм селекції у тваринництві

Стаття 24. Збереження племінних (генетичних) ресурсів

Стаття 25. Визнання селекційного досягнення винаходом

Стаття 26. Наукове забезпечення племінної справи у тваринництві

Стаття 27. Міжнародне співробітництво з питань племінної справи у тваринництві

Розділ VII Прикінцеві положення

Розділ VII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію