Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
Редакція діє з  04.02.2019
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 29, ст.137)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 906-IV (906-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.319
№ 2056-IV (2056-15) від 06.10.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.23
№ 2599-IV (2599-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.349
№ 997-V (997-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 2584-VI (2584-17) від 05.10.2010, ВВР, 2011, № 9, ст.57
№ 2677-VI (2677-17) від 04.11.2010, ВВР, 2011, № 19-20, ст.142

№ 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 5178-VI (5178-17) від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517
№ 5284-VI (5284-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488
№ 5518-VI (5518-17) від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712

№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 569-VIII (569-19) від 01.07.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.327
№ 1404-VIII (1404-19) від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1664-VIII (1664-19) від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.798
№ 1983-VIII (1983-19) від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2418-VIII (2418-19) від 15.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.249
№ 2478-VIII (2478-19) від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.368}

{У назві і тексті Закону слово "гроші" в усіх відмінках замінено словом "кошти" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2056-IV (2056-15) від 06.10.2004}

{У тексті Закону слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" згідно із Законом № 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011}

{У тексті Закону слова "член", "спеціальний платіжний засіб", "національна валюта", "небанківська платіжна система", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "учасник", "електронний платіжний засіб", "гривня", "платіжна система", "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 5284-VI (5284-17) від 18.09.2012}

Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків (далі - платіжні системи) в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України, встановлює відповідальність суб'єктів переказу, а також визначає загальний порядок здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.

{Преамбула в редакції Закону № 5284-VI (5284-17) від 18.09.2012}

close icon
Структура документа
Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів та понять

Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів

Стаття 3. Кошти в Україні

Стаття 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу

Стаття 5. Суб'єкти переказу коштів

Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам

Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - учасниками платіжної системи своїм клієнтам

Стаття 8. Строки проведення переказу

Розділ II Платіжні системи

Стаття 9. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні

Стаття 10. Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами

Стаття 11. Системи електронних платежів Національного банку України

Стаття 12. Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами

Розділ III Платіжні інструменти

Стаття 13. Порядок застосування платіжних інструментів

Стаття 14. Електронні платіжні засоби

Стаття 15. Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними

Стаття 16. Документи на переказ

Стаття 17. Порядок оформлення документів при проведенні переказу

Стаття 18. Використання електронного підпису в банківській системі України та суб'єктами переказу коштів

Стаття 19. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів

Розділ IV Ініціювання переказу

Стаття 20. Право ініціювання переказу

Стаття 21. Ініціювання переказу

Стаття 22. Ініціювання переказу за допомогою розрахункових документів

Стаття 23. Порядок відкликання розрахункових документів

Стаття 24. Ініціювання переказу готівки

Стаття 25. Ініціювання переказу за допомогою електронного платіжного засобу

Стаття 26. Ініціювання переказу при договірному списанні

Розділ V Виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу

Стаття 27. Порядок виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу

Стаття 28. Особливості виконання міжбанківського переказу, ініційованого за допомогою електронного платіжного засобу

Розділ VI Завершення переказу

Стаття 30. Загальний порядок завершення переказу

Стаття 31. Порядок завершення переказу при неможливості виплати суми переказу

Розділ VII Відповідальність при здійсненні переказу коштів

Стаття 32. Відповідальність банків при здійсненні переказу

Стаття 33. Відповідальність платника при проведенні переказу

Стаття 34. Відповідальність стягувачів при проведенні переказу

Стаття 35. Відповідальність неналежних отримувачів при проведенні переказу

Стаття 36. Відповідальність установ - учасників платіжних систем

Стаття 37. Відповідальність еквайрів та емітентів

Розділ VIII Захист інформації при проведенні переказу

Стаття 38. Вимоги щодо захисту інформації

Стаття 39. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації

Стаття 40. Порядок надання інформаційних послуг

Стаття 40-1. Порядок проведення моніторингу

Розділ IX Нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків і контроль за проведенням переказу

Стаття 41. Здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків

Стаття 42. Здійснення контролю за проведенням переказу

Розділ X Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію