Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підвищення престижності шахтарської праці

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 42-43, ст. 293)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1564-VI від 25.06.2009, ВВР, 2009, № 51, ст.758
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законами
№ 5082-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.341
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1066-VIII від 31.03.2016, ВВР, 2016, № 19, ст.216
№ 1774-VIII від 06.12.2016}

{Установити, що у 2016 році норми і положення статті 5 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

Цей Закон спрямований на підвищення престижності шахтарської праці, надання додаткових гарантій у виплаті та підвищенні заробітної плати і розв'язанні соціально-побутових проблем шахтарів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці"
статьи закона

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Створення умов для високопродуктивної та безпечної праці

Стаття 3. Умови оплати праці

Стаття 4. Особливості оподаткування доходів шахтарів

Стаття 5. Особливості здобуття освіти

Стаття 6. Забезпечення житлом шахтарів та членів їх сімей

Стаття 7. Надання державної соціальної підтримки сім'ям шахтарів, що постраждали на виробництві

Стаття 8. Особливості пенсійного забезпечення

Стаття 9. Оздоровлення працівників

Стаття 10. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію