Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
Редакції документа
Редакція діє з  16.10.2020
Статус документа: чинний

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про перевезення небезпечних вантажів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 28, ст. 222)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 586-VI від 24.09.2008, ВВР, 2009, № 10-11, ст.137
№ 2189-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.394
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 5502-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, №  8, ст.88
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, №  4, ст.44
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295}

{У тексті Закону слова "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінено словами "відповідні підрозділи Міністерства  внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та авіаційним транспортом.

close icon
Структура документа
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Завдання законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів

Стаття 5. Основні напрями державної політики у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів

Розділ II Права та обов'язки суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Стаття 7. Права та обов'язки відправника у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 8. Права та обов'язки перевізника у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 9. Права та обов'язки одержувача у сфері перевезення небезпечних вантажів

Розділ III Державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 10. Органи, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 11. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 12. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 14-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

Стаття 15. Компетенція інших центральних органів виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 16. Компетенція Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Стаття 17. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері перевезення небезпечних вантажів

Розділ IV Перевезення небезпечних вантажів

Стаття 18. Умови перевезення небезпечних вантажів

Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі

Стаття 20. Документи на перевезення небезпечних вантажів

Стаття 21. Фізичний захист і супроводження небезпечних вантажів

Стаття 22. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів і працівників, які беруть участь у перевезенні таких вантажів

Стаття 23. Ліквідація наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів

Стаття 24. Вирішення спорів, що виникають у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 25. Відповідальність у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 26. Міжнародні перевезення небезпечних вантажів і міжнародне співробітництво у сфері перевезення небезпечних вантажів

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію