Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  01.06.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 4, ст.18)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3722-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, № 4, ст.19}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 478/95-ВР від 15.12.95, ВВР, 1995, № 45, ст.339
№ 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11
№ 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62
№ 231-IV від 21.11.2002, ВВР, 2002, № 52, ст.379
№ 524-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 16, ст.125
№ 2603-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.338
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75}

{У тексті Закону слова "місцеві органи державної виконавчої влади і місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінено словами "місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших громадян похилого віку і спрямований на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпечення їх активного довголіття.

Закон гарантує ветеранам праці та громадянам похилого віку рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах, сприятливі умови для повноцінного способу життя.

close icon
Структура документа
Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку

Стаття 2. Основи правового становища ветеранів праці та громадян похилого віку

Стаття 3. Участь об'єднань ветеранів праці та громадян похилого віку в розробці та прийнятті рішень

Стаття 4. Реалізація законодавства і цільових програм щодо проблем ветеранів праці та громадян похилого віку

Стаття 5. Міжнародні договори України

Розділ II Статус ветеранів праці та пільги для них

Стаття 6. Особи, які визнаються ветеранами праці

Стаття 7. Пільги ветеранам праці

Стаття 8. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Розділ III Статус громадян похилого віку та гарантії їх соціального захисту

Стаття 10. Особи, які визнаються громадянами похилого віку

Стаття 11. Реалізація громадянами похилого віку права на працю

Стаття 12. Недійсність умов договорів про працю (контрактів, угод), які погіршують становище громадян похилого віку

Стаття 13. Робочий час

Стаття 14. Охорона праці громадян похилого віку

Стаття 15. Програми підготовки до виходу на пенсію за віком

Стаття 16. Професійна переорієнтація і перепідготовка, працевлаштування осіб передпенсійного віку і громадян похилого віку

Стаття 17. Право на матеріальне забезпечення

Стаття 18. Пенсія за віком

Стаття 19. Державна соціальна допомога

Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах

Стаття 22. Допомога

Стаття 23. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і необхідністю санаторно-курортного лікування

Стаття 24. Державна соціальна допомога на догляд самотнім громадянам похилого віку

Стаття 25. Допомога особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку

Стаття 26. Забезпечення жилими приміщеннями

Стаття 27. Право на наближення житла до місця проживання рідних та близьких і на сприяння в обміні зайвої жилої площі на площу меншого розміру

Стаття 28. Передача жилого приміщення у власність

Стаття 29. Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва

Стаття 30. Звільнення від плати за землю та орендної плати за землю

Стаття 31. Сприяння активному довголіттю

Стаття 32. Гарантії права на медичну допомогу

Стаття 33. Санаторно-курортне лікування

Стаття 34. Забезпечення протезною допомогою

Стаття 35. Право на соціальне обслуговування

Стаття 36. Право на соціальну допомогу вдома і в спеціальних установах

Стаття 37. Право на гідний рівень життя в установах, призначених для громадян похилого віку

Стаття 38. Умови і порядок влаштування громадян похилого віку в стаціонарні установи

Стаття 39. Опіка і піклування

Стаття 40. Житлово-комунальне обслуговування

Стаття 41. Торговельне і побутове обслуговування

Стаття 42. Організація громадського харчування

Стаття 43. Переважне право на встановлення телефону

Стаття 44. Соціально-культурне обслуговування

Стаття 45. Ритуальні послуги

Розділ IV Заключні положення

Стаття 46. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 47. Обов'язки дітей щодо батьків похилого віку

Стаття 48. Обов'язки і права трудових колективів щодо громадян похилого віку

Стаття 49. Захист прав, свобод і законних інтересів громадян похилого віку

Замовити персональну презентацію