Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Редакція діє з  27.04.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

close icon
Структура документа
Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)

Стаття 41. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

Стаття 7. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю)

Стаття 8. Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)

Стаття 9. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності

Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Стаття 10. Права суб'єкта господарювання

Стаття 11. Обов'язки суб'єкта господарювання

Стаття 12. Відповідальність суб'єкта господарювання

Стаття 13. Рішення про відбір зразків продукції

Стаття 14. Порядок відбору зразків продукції

Стаття 15. Акт відбору зразків продукції

Стаття 16. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції

Стаття 17. Рішення про призначення експертизи (випробування)

Стаття 18. Оскарження результатів експертизи (випробування)

Стаття 19. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання

Стаття 20. Громадський захист прав суб'єктів господарювання

Стаття 21. Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю)

Стаття 22. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію