Закон УРСР "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"
Редакція діє з  20.06.2021
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2249-VIII від 19.12.2017}

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 21, ст.252)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 876-XII від 21.03.91, ВВР, 1991, № 21, ст.253}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404
№ 204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.406
№ 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, № 52, ст.301
№ 1926-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363
№ 2606-III від 05.07.2001, ВВР, 2001, № 45, ст.237
№ 232-IV від 21.11.2002, ВВР, 2002, № 52, ст.380
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 910-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 39, ст.333
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1771-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.451
№ 1773-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.453
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2602-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.337
№ 2960-IV від 06.10.2005, ВВР, 2006, № 2-3, ст.35
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3483-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 32, ст.271
№ 1000-V від 03.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.441
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.62
№ 2171-VI від 11.05.2010, ВВР, 2010, № 31, ст.418
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2394-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 39, ст.513
№ 2409-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 40, ст.526
№ 2424-VI від 02.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.535
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 4213-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.381
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1519-VII від 18.06.2014, ВВР, 2014, № 32, ст.1124
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 552-VIII від 30.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.318
№ 688-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.418
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1812-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 7-8, ст.51
№ 2109-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 32, ст.346
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 1030-IX від 02.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.37
№ 1499-IX від 01.06.2021}

{У назві та тексті Закону слова "Українська РСР", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство соціального забезпечення" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство соціального захисту населення" у відповідних відмінках згідно із Законом № 204/94-ВР від 14.10.94}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України", "місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках, а слова "Міністерство соціального захисту населення України", "Міністерство праці та соціальної політики України", "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "Фонд України соціального захисту інвалідів" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального захисту інвалідів" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1773-IV від 15.06.2004}

{У тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі, крім частини першої статті 11 і другого речення статті 37 цього Закону згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

{У тексті Закону слова "Фонд соціального захисту інвалідів" в усіх відмінках замінено словами "Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1499-IX від 01.06.2021}

Цей Закон визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 4213-VI від 22.12.2011}

close icon
Структура документа
Закон УРСР "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"
I. Загальні положення

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

II. Державні органи України, які здійснюють державне управління з питань забезпечення прав осіб з інвалідністю та їх соціальної захищеності

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

III. Громадські організації осіб з інвалідністю

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 14-1

Стаття 14-2

Стаття 14-3

Стаття 15

Стаття 16

IV. Працевлаштування, освіта і професійна підготовка осіб з інвалідністю

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 18-1

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Стаття 22

Стаття 23

Стаття 24

Стаття 25

V. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до соціальної інфраструктури

Стаття 26

Стаття 27

Стаття 28

Стаття 29

Стаття 30

Стаття 31

Стаття 32

Стаття 33

Стаття 34

Стаття 35

VI. Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю

Стаття 36

Стаття 37

Стаття 38

Стаття 38-1

Стаття 38-2

Стаття 39

Стаття 40

Стаття 41

Стаття 42

Замовити персональну презентацію