Закон УРСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 21, ст.252)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 876-XII (876-12) від 21.03.91, ВВР, 1991, № 21, ст.253}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404
204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.406
481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, № 52, ст.301
№ 1926-III (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363
№ 2606-III (2606-14) від 05.07.2001, ВВР, 2001, № 45, ст.237
№ 232-IV (232-15) від 21.11.2002, ВВР, 2002, № 52, ст.380
№ 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 910-IV (910-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 39, ст.333
№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1771-IV (1771-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.451
№ 1773-IV (1773-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.453
№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2602-IV (2602-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.337
№ 2960-IV (2960-15) від 06.10.2005, ВВР, 2006, № 2-3, ст.35
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3483-IV (3483-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 32, ст.271
№ 1000-V (1000-16) від 03.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.441
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1276-VI (1276-17) від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1760-VI (1760-17) від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.62
№ 2171-VI (2171-17) від 11.05.2010, ВВР, 2010, № 31, ст.418
№ 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2394-VI (2394-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 39, ст.513
№ 2409-VI (2409-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 40, ст.526
№ 2424-VI (2424-17) від 02.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.535
№ 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 4213-VI (4213-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.381
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1519-VII (1519-18) від 18.06.2014, ВВР, 2014, № 32, ст.1124
№ 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII (76-19) від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 552-VIII (552-19) від 30.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.318
№ 688-VIII (688-19) від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.418
№ 922-VIII (922-19) від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1774-VIII (1774-19) від 06.12.2016}

{У назві та тексті Закону слова "Українська РСР", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство соціального забезпечення" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство соціального захисту населення" у відповідних відмінках згідно із Законом № 204/94-ВР від 14.10.94}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України", "місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках, а слова "Міністерство соціального захисту населення України", "Міністерство праці та соціальної політики України", "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках згідно із Законом № 860-IV (860-15) від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "Фонд України соціального захисту інвалідів" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального захисту інвалідів" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1773-IV (1773-15) від 15.06.2004}

Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 4213-VI (4213-17) від 22.12.2011}

close icon
Структура документа
Закон УРСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
I. Загальні положення
II. Державні органи України, які здійснюють державне управління з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціальної захищеності
III. Громадські організації інвалідів
IV. Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів
V. Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури
VI. Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення інвалідів
Замовити персональну презентацію