Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"
Редакції документа
Редакція діє з  02.11.2016
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.216)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883
№ 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800}

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі у соціальному діалозі.

close icon
Структура документа
Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Право роботодавців на об'єднання

Стаття 3. Законодавство України про організації роботодавців, їх об'єднання

Стаття 4. Сфера дії Закону

Стаття 5. Мета і завдання організацій роботодавців, їх об'єднань

Розділ II Основні засади діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 6. Принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

Розділ III Статус організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 8. Статус організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 9. Статус об'єднань організацій роботодавців

Розділ IV Порядок утворення та припинення діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 10. Утворення організації роботодавців

Стаття 11. Утворення об'єднання організацій роботодавців

Стаття 12. Утворення спільного представницького органу організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 13. Установчі документи організацій роботодавців та їх об'єднань

Стаття 14. Членство в організаціях роботодавців, їх об'єднаннях

Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об’єднань

Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 17. Припинення організацій роботодавців, їх об'єднань

Розділ V Повноваження організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 18. Право організацій роботодавців, їх об'єднань представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів

Стаття 19. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод

Стаття 20. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у соціальному діалозі

Стаття 21. Повноваження організацій роботодавців, їх об'єднань щодо представництва та захисту інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Стаття 22. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

Стаття 23. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

Стаття 24. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

Стаття 25. Право організацій роботодавців, їх об'єднань на інформацію

Стаття 26. Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві

Розділ VI Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями

Стаття 27. Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Стаття 28. Організації роботодавців, їх об'єднання і професійні спілки та їх об'єднання

Стаття 29. Організації роботодавців, їх об'єднання та організації підприємців

Розділ VII Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 30. Відрахування коштів організаціям роботодавців, їх об'єднанням

Стаття 31. Власність організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 32. Джерела формування майна та коштів організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 33. Господарська діяльність організацій роботодавців, їх об'єднань

Стаття 34. Гарантії майнових прав організацій роботодавців, їх об'єднань

Розділ VIII Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців

Розділ IX Міжнародне співробітництво

Стаття 36. Міжнародні зв'язки організацій роботодавців, їх об'єднань

Розділ X Прикінцеві положення

Розділ X Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію