Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
Редакції документа
Редакція діє з  14.10.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3771-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 37}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 751-XIV від 16.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст.266
№ 2188-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст.37
№ 2783-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 7, ст.51
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 34-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.256
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.271
№ 254-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.217
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 286-IX від 12.11.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.10
№ 703-IX від 16.06.2020
№ 815-IX від 21.07.2020}

{У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" у відповідних відмінках із Законом № 2188-III від 21.12.2000}

{У тексті Закону слова "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слова "зареєстрований знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "зареєстрована торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слово "знак" в усіх відмінках і числах замінити словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців шістнадцятого і двадцять першого статті 1, абзацу сьомого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24; слова "офіційний бюлетень" в усіх відмінках замінено словом "Бюлетень" у відповідному відмінку згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020}

{У тексті Закону слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінено словом "НОІВ"; слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно із Законом № 703-IX від 16.06.2020}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020}

close icon
Структура документа
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів та скорочення

Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Стаття 2-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності

Стаття 2-3. Атестаційна комісія

Стаття 2-4. Апеляційна комісія

Стаття 3. Міжнародні договори

Стаття 4. Права та обов’язки іноземних та інших осіб

Розділ II Правова охорона торговельних марок

Стаття 5. Умови надання правової охорони

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

Розділ III Порядок одержання свідоцтва

Стаття 7. Заявка

Стаття 8. Дата подання заявки

Стаття 9. Пріоритет

Стаття 10. Експертиза заявки

Стаття 11. Відкликання заявки

Стаття 111. Поділ заявки

Стаття 12. Публікація про видачу свідоцтва

Стаття 13. Реєстрація торговельної марки

Стаття 14. Видача свідоцтва

Стаття 15. Оскарження рішення НОІВ

Розділ IV Права та обов'язки, що випливають із свідоцтва

Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва

Стаття 17. Обов’язки, що випливають із свідоцтва

Розділ V Припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним

Стаття 18. Припинення дії свідоцтва

Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним

Розділ VI Захист прав

Стаття 20. Порушення прав власника свідоцтва

Стаття 21. Способи захисту прав

Стаття 22. Право повторної реєстрації

Розділ VII Заключні положення

Стаття 23. Державне мито і збори

Стаття 24. Реєстрація торговельної марки в іноземних державах

Стаття 25. Охорона прав на добре відому торговельну марку

Замовити персональну презентацію